I den udstrækning du selv har udført arbejder i lejligheden, der ligger udover almindelig vedligeholdelse skal vi bruge følgende:

  • Fakturaer for indkøb af materialer
  • Redegørelse for omfanget af egne arbejder samt tidsforbruget herved
  • Fotodokumentation for arbejdets udførelse

Værdien af eget arbejde medtages som udgangspunkt med ABF’’s standardtakster, der udgår kr. 178 i timen (2015) i Storkøbenhavn og kr. 156 (2015) udenfor Storkøbenhavn. Taksten reguleres årligt og for arbejder udført før 2015 vil denne således være lavere.

Modtager vi ikke dokumentationen risikerer du, at arbejderne ikke medtages som forbedringer, eller medtages til en lavere værdi end du havde forventet.

Følg os på de sociale medier

Tilbage til FAQ 0 0