Valuarvurdering

En valuarvurdering udarbejdes hvert år og er med til at danne grundlaget for ejendommens økonomi. 

Formålet er at fastsætte ejendommens værdi i forbindelse med beregning af andelskronen eller at fastsætte ejendommens værdi som boligudlejningsejendom.

Den offentlige ejendomsvurdering tager ikke lige så mange faktorer i betragtning som valuarvurderingen og fastsætter derfor ofte ejendomsværdien lavere. Dette medfører ofte at andelsboligerne bliver solgt til en lavere pris.

Ved at vælge en autoriseret valuar får foreningen en mere retvisende prisfastsættelse af ejendommen. Dermed giver det mulighed for at sælge andelsboligerne til den højest mulige pris.

Vores valuar er godkendt og uddannet til at foretage valuarvurderinger og han har stor erfaring med ejendomsvurdering. I er dermed sikret at vurderingen lever op til gældende lovgivning, og at ejendommen bliver værdisat korrekt.

Du kan se vores priser her

Bestil foreningens valuarvurdering her

Hvad er en valuar?

En valuar er en ejendomsmægler, som har studeret yderligere 2 år og derfor har en bredere forståelse og mere specialiseret viden. Det er valuarens opgave, at vurdere foreningens ejendomsværdi, som er den værdi andelskronen er baseret på.

Hvad er en privat valuarvurdering?

Det er et alternativ til den offentlige ejendomsvurdering, som andelsboligforeninger grundlæggende er underlagt. Vurderingen foretages af en godkendt valuar, der kommer ud og besigtiger ejendommen og gennemgår beliggenheden, stand, størrelse mv. for at give den mest nøjagtige vurdering af den pågældende ejendom.

Vurderingen er derfor baseret på helhed, i modsætning til den offentlige ejendomsvurdering, der sjældent giver et retvisende billede af ejendommens egentlige værdi.

Hvorfor vælge en privat valuarvurdering?

En privat valuarvurdering er den mest præcise måde at værdisætte en ejendom på, da ejendommen bliver fysisk besigtiget af en valuar, der tager ejendommens stand og lokalområdet i betragtning ved vurderingen.

Denne type vurdering ligger derfor typisk højere end den offentlige og giver ofte de enkelte andelshavere mulighed for at sælge til en højere pris, da andelskronen kan reguleres efter vurderingen.

Priser for valuarvurderinger

1 opgang: kr 9.995,- ekskl. moms

2 opgange: kr 10.995,- ekskl. moms

3 opgange: kr. 11.995,- ekskl. moms

4 opgange: kr. 12.995,- ekskl. moms

5 opgange: kr. 13.995,- ekskl. moms

6 opgange: kr. 14.995,- ekskl. moms

7 opgange: kr. 15.995,- ekskl. moms

8 opgange: kr. 16.995,- ekskl. moms

9 opgange: kr. 17.995,- ekskl. moms

10 opgange: kr. 18.995,- ekskl. moms

11 opgange: kr. 19.995,- ekskl. moms

12 opgange: kr. 20.495,- ekskl. moms

13 opgange: kr. 20.995,- ekskl. moms

14 opgange: kr. 21.495,- ekskl. moms

15 opgange: kr. 21.995,- ekskl. moms

16 opgange: kr. 22.495,- ekskl. moms

17 opgange: kr. 22.995,- ekskl. moms

18 opgange: kr. 23.495,- ekskl. moms

19 opgange: kr. 23.995,- ekskl. moms

20 opgange: kr. 24.495,- ekskl. moms

*Opgange indeholdende mere end 10 husstande pålægges merudgift. Indeholder én opgang eksempelvis 30 husstande, vil denne honoreres som 30 / 10 = 3 opgange

Gældende for alle ordrer:

Dokumenthåndtering (pr ordre): kr. 525 ekskl. moms. Tingbogsattest, BBR, OIS, ejendomsskatter, regnskaber, vedtægter mv.

Administration og Persondata håndteringsgebyr: +kr. 39,75 + moms pålægges alle ordre

Evt. parkeringstillæg inkl. betalingssystemer pålægges alle ordre

Kørsel udenfor Storkøbenhavn: kr. 450,- inkl moms

Kørsel for afhentning/aflevering af nøgler mv.: kr. 625,- inkl moms

Bestil foreningens valuarvurdering her

En valuarvurdering er en godkendt metode at fastsætte en maksimal andelskrone og er populær blandt mange af landets andelsboligforeninger, hvor tendensen er, at flere og flere vælger at få en privat valuarvurderinger.