Vedligeholdelsesplan

CERA tilbyder vedligeholdelsesplaner udført af byggesagkyndige.

Dette kan udføres på alle typer boliger og ejendomme – herunder andelsboliger, ejerboliger mv.

Et systematisk eftersyn af en bygning er en rigtig god ide. En vedligeholdsplan giver jer et overblik over vedligeholdelsesudgifter samt sikkerheds- og sundhedsmæssige risici i forbindelse med byggeri.

Læs mere her

Følgende skal være klar, såfremt vi skal udarbejde en vedligeholdelsesplan.

Bygningstegninger

Varmeforbrug

En vedligeholdelsesplan indeholder:

  • Indledning
  • Konklusion
  • Prisoverslag og tidshorisont
  • Bygningsdelsgennemgang
  • Vedligeholdelsesplan
  • Fotodokumentation

Du kan se vores priser her

VP12 – årlig opdatering af vedligeholdelsesplan:

CERA ApS tilbyder som noget nyt en årlig genbesigtigelse for foreninger, VP12. Dette er en særlig gennemgang, hvor foreninger, som har fået udarbejdet en tilstandsvurdering, får opdateret og gennemgået rapporten og planen. Vi hjælper bestyrelsen med særlige fokuspunkter, drøfter eventuelle indsatsområder og giver sparring ift. den eksisterende plan.

Priser

10-års plan

1 – 3 opgange: kr 8.995,- ekskl. moms

4 – 10 opgange: kr 9.995,- ekskl. moms

11 – 20 opgange: kr. 11.995,- ekskl. moms

Genbesigtigelse

Årlig genbesigtigelse (for foreninger): kr. 3.495,- ekskl. moms

Administration og Persondata håndteringsgebyr: +kr. 39,75 + moms pålægges alle ordre

Evt. parkeringstillæg inkl. betalingssystemer pålægges alle ordre

Kørsel udenfor Storkøbenhavn: kr. 450,- inkl moms

Kørsel for afhentning/aflevering af nøgler mv.: kr. 625,- inkl moms