Syn, skøn og voldgift

Er der opstået en tvist mellem køber og sælger, tages der kontakt til en skønsmand så uenigheden om værdien af forbedringer, tilpassede løsøre, fradrag mv. kan afgøres.

Vi udfører syn, skøn og voldgiftssager, hvis en økonomisk tvist mellem køber og sælger ikke kan afgøres ud fra foreningens vedtægter. Et syn og skøn, er en overordnet besigtigelse af et specifikt problem – eksempelvis i et badeværelse eller ligende.

Vi optræder desuden i sager som skønsmænd og udpeges af domstolene, hvor formålet er at agere 3. part og uvildig fagkyndig, for at afgøre en bindende prisfastsættelse af forbedringer, løsøre, fejl/mangler eller ligende.

Før Domstolene

Kan en sag løses før Domstolene, er dette altid at fortrække, grundet de ofte store økonomiske beløb som bruges. I sager som disse aftaler parterneskriftligt at dette er til fuld og endegyldig afgørelse, hvilket betyder parterne efterfølgende ikke kan gøre indsigelser.

Ved Domstolene

Kan en sag ikke løses før Domstolene men ender i retten, bliver sagen ofte mere komplekse, da der skal tages forbehold for begge parters dokumentation samt div. skrivelser parterne imellem før retssagen. Dette gør som udgangspunkt altid sagerne væsentlig dyrere.

Du kan se vores priser her

Priser

Syn og skøn besigtigelse mindre sager: fra kr. 5.995,- inkl. moms

Syn og skøn besigtigelse større sager: fra kr. 8.995,- inkl. moms

Hvis sagen er nået til domstolene ligger prisen  typisk på: kr. 20.000 – 50.000,-

Administration og Persondata håndteringsgebyr: +kr. 39,75 + moms pålægges alle ordre

Evt. parkeringstillæg inkl. betalingssystemer pålægges alle ordre

Kørsel udenfor Storkøbenhavn: kr. 450,- inkl moms

Kørsel for afhentning/aflevering af nøgler mv.: kr. 625,- inkl moms