Syn, skøn og voldgift

Er der opstået en tvist mellem køber og sælger, tages der kontakt til en skønsmand så uenigheden om værdien af forbedringer, tilpassede løsøre, fradrag mv. kan afgøres.

Vi udfører syn, skøn og voldgiftssager, hvis en økonomisk tvist mellem køber og sælger ikke kan afgøres ud fra foreningens vedtægter. Et syn og skøn, er en overordnet besigtigelse af et specifikt problem – eksempelvis i et badeværelse eller ligende.

Vi optræder desuden i sager som skønsmænd og udpeges af domstolene, hvor formålet er at agere 3. part og uvildig fagkyndig, for at afgøre en bindende prisfastsættelse af forbedringer, løsøre, fejl/mangler eller ligende.

Før Domstolene

Kan en sag løses før Domstolene, er dette altid at fortrække, grundet de ofte store økonomiske beløb som bruges. I sager som disse aftaler parterne at dette er til fuld og endegyldig afgørelse.

Ved Domstolene

Kan en sag ikke løses før Domstolene og ender i retten, bliver sagen ofte mere komplekse, da der skal tages forbehold for begge parters dokumentation samt div. skrivelser parterne imellem før retssagen. Dette gør som udgangspunkt altid sagerne væsentlig dyrere.

Du kan se vores priser her