Rapporter sendes til ejeren af andelsboligen samt bestyrelse og administrator.

Dette skyldes, at såvel bestyrelse som ejeren har mulighed for at gøre indsigelse indenfor 14 dage overfor konklusionerne i rapporten, idet bestyrelsen skal godkende alle overdragelser i foreningen.

Følg os på de sociale medier

Tilbage til FAQ 0 0