Der bruges to typer fuger på badeværelset og i vådrum – den hårde og den bløde. Vi forklarer her kort de to typer af fuger og hvilke regler der er på området.

Den hårde mørtelfuge anvendes mellem fliser på gulv og væg og eventuelt indad- og udadgående hjørner. Det er et lovkrav at anvende en til formålet godkendt “hård-elastisk fuge”, hvilket altid efterfølgende skal kunne dokumenteres i form af faktura fra forsikringsgodkendt virksomhed. Dette er nødvendig i andelsboliger, da rigtig mange virksomheder og hjemmebyggere, desværre ikke anvender godkendt fugematerialer, som i sidste ende skader andelshaver, ejendommen og i mange tilfælde ikke godkendes som forsikringsskade grundet forkert materialevalg.

Den bløde silikonefuge er den mest anbefalingsværdige af disse 2, og anvendes i samlingerne i vådrumszonen. Eksempelvis hvor gulv møder væg, i samlingen mellem 2 vægge i indad- og udadgående hjørner, rundt om døre, vinduer og afløb samt mellem bordplader og væg.

Formålet med en fuge er at opdele flader og optage bevægelser mellem bygningsdele og omkring gennemføringer mv. Derfor er det vigtigt, at fugerne er korrekt lavet og overholder gældende lovgivning. Det gælder uanset om du selv udfører arbejdet eller om en professionel udfører det.

En elastisk fuge skal være mindst 6 mm. I brede, og dybden skal være ca. 2/3 dele af bredden (dvs. ca. 4 mm.) En fuges dybde svarer typisk til fugebredden eller tykkelsen af flisen.

I ANDELSVURDERINEGR.DK følger vi nedenstående regelsæt, når vi besigtiger badeværelser og vådrum.

Fuger i badeværelser og vådrum skal udføres efter SBI 200/252, Fugehåndbogen 1997, og i overensstemmelse med DS/ISO 11600:1993 (Dansk Standard, 1993). Ved anvendelse af hård mørtelfuge, kræves dokumentation for korrekt anvendt materiale i form af faktura eller lignede, da godkendt og ikke godkendt mørtelfuge denne ikke fysisk differentieres.

Prisen for en vurderingsrapport afhænger af, hvor meget arbejde, der er forbundet med udførelsen af rapporten, men kan maksimalt blive kr. 3.995,- inkl. moms. Prisen beregnes på baggrund af, hvor mange forbedringer, afskrivninger, fradrag, tilbagehold, fejl og mangler, løsøre med videre, der konstateres under besigtigelsen. Udokumenterede forbedringer tæller for 1,5.

Se alle priserne her

Et VVS-eftersyn udføres ligeledes af en autoriseret håndværker, der har den nødvendige uddannelse til at vurdere VVS installationerne i andelsboligen, herunder hvorvidt de er udført i overensstemmelse med gældende lovgivning på tidspunktet, hvor de blev udført.

VVS-eftersyn udføres i henhold til Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer.

Når vi udfører et VVS-eftersyn foretages en visuel besigtigelse af cisterner, rør, vandhaner med videre samt en stikprøvekontrol af, om disse fungerer efter hensigten. Der foretages derimod ikke en destruktiv undersøgelse med mindre særlige forhold gør sig gældende.

I den udstrækning, der konstateres problemer kan du som sælger vælge at få et overslag på omkostningerne ved en udbedring inden salget, så du ikke risikerer at blive mødt med efterfølgende krav fra køberen.

Kvaliteten af VVS installationer i andelsboligen indgår ikke i vurderingsrapporten med mindre, der er foretaget et særskilt el-eftersyn.

Læs mere på EL- og VVS-eftersyn

Et el-eftersyn udføres af en autoriseret håndværker, der har den nødvendige uddannelse til at vurdere de elektriske installationer i andelsboligen, herunder hvorvidt de er udført i overensstemmelse med gældende lovgivning på tidspunktet, hvor de blev udført.

El-eftersyn udføres i henhold til Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer.

Når vi udfører et el-eftersyn foretages en visuel besigtigelse af de elektriske installationer samt en stikprøvekontrol af, om disse fungerer efter hensigten. Der foretages derimod ikke en destruktiv undersøgelse med mindre særlige forhold gør sig gældende, ligesom hårde hvidevarer mv. ikke kontrolleres.

I den udstrækning, der konstateres problemer kan du som sælger vælge at få et overslag på omkostningerne ved en udbedring inden salget, så du ikke risikerer at blive mødt med efterfølgende krav fra køberen.

Kvaliteten af elektriske installationer i andelsboligen indgår ikke i vurderingsrapporten med mindre, der er foretaget et særskilt EL-eftersyn.

Læs mere på EL- og VVS-eftersyn

Det påhviler til enhver tid andelshaverens at være bekendtgjort med foreningens vedtægter i forbindelse med ombygning, renovering og salg. Ligeledes de generelle betingelser ved bestilling af ydelser gennem Andelsvurderinger.dk,  som er beskrevet her på hjemmesiden.

Vi billeddokumenterer boligens forbedringer, fejl og mangler. Du bedes derfor fjerne personlige ejendele, du ikke ønsker fremme under gennemgangen.

Annullering af aftaler kan ske frem til den 2. hverdag inden besigtigelsen uden beregning.

Ved forsinket annullering opkræves et gebyr på kr. 1.000 inkl. moms for vurderingsrapporter og kr. 450 inkl. moms pr. stk. for el & VVS-eftersyn.

Disse frister finder anvendelse selvom opgaverne er booket med kortere varsel end afbestillingstidspunktet.

Bestilles Ekspres på en ordre, vil du som udgangspunkt modtage din rapport indenfor 48 timer efter udførelsen af selve vurderingen, såfremt alle informationer er tilgængelige ved besigtigelsen.

Ekspresekspeditioner sker imod et gebyr, der fremgår af prislisterne.

Betaling sker normalt gennem administrator i forbindelse med salget. Såfremt foreningen har andre regler, vil du blive oplyst om dette via administrator/bestyrelse.

Rapporter sendes til ejeren af andelsboligen samt bestyrelse og administrator.

Dette skyldes, at såvel bestyrelse som ejeren har mulighed for at gøre indsigelse indenfor 14 dage overfor konklusionerne i rapporten, idet bestyrelsen skal godkende alle overdragelser i foreningen.