VVS-eftersyn

Når en andelsbolig eller ejerlejlighed skal sælges, skal der udføres et VVS-eftersyn, som gennemgår alle tekniske installationer. På baggrund af eftersynet udarbejdes der en komplet tilstandsrapport, som du efterfølgende modtager pr. mail.

Den færdige rapport indeholder resultaterne af gennemgangen af boligens VVS-installationer samt funktionsdygtigheden og hvorvidt de opfylder de krav, som var gældende, da de blev udført eller ændret.

Du vil typisk modtage rapporten efter 4-6 dage, eller du kan vælge ekspreslevering og modtage den efter 24-48 timer, så du kan komme hurtigt videre.

Vi laver altså et uvildigt, professionelt eftersyn i boligen og tjekker lovlighed og funktionsdygtighed.

Vi udfører eftersyn i andels- og ejerlejligheder samt almene boliger.

Du kan se vores priser her

De fleste foreninger kræver både Vurdering, EL-eftesyn og et VVS-eftersyn

Hvad indebærer et eftersyn?

Eftersynet indebærer stikprøver på de tilgængelige og synlige vvs-installationer og dele. Efterfølgende udarbejdes der en komplet rapport med billeddokumentation.

Ved gennemgang af boligens vvs-installationer kontrolleres:

  • Varmeapparater
  • Varmt- og koldtvandsinstallationer
  • Afløb
  • Hårde hvidevarer

Et eftersyn omfatter ikke

  • Bagatelagtige forhold, herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en vvs-installation med den pågældende alder, og som ikke påvirker installationernes funktionsdygtighed nævneværdigt
  • Dele af vvs-installationer, der er utilgængelige
  • Om vvs-installationen er tidssvarende.

Et vvs-eftersyn i andelsboliger er ikke en del af Huseftersynsordningen, men udføres efter gældende retningslinjer.

Lovgivning

  • Generelle normer
  • SBI
  • Normer for vand

Grundlag for vvs-eftersyn i andelsboliger

Vurdering af vand, gas og afløbsinstallationers beskaffenhed skal tage udgangspunkt i, at den skal opfylde de krav, som var gældende, da den blev udført eller ændret.

Gennemførelse og dokumentation

Vvs-eftersynet gennemføres som en visuel gennemgang af den umiddelbart tilgængelige del af installationen.

Rapportering foretages ved brug af skema for eftersyn, som kan suppleres med eventuelle bilag, hvor fundne fejl og mangler anføres sammen med deres referencer til relevante punkter. Rapporten udleveres til rekvirenten. Såfremt der er fundet fejl ved installationen, skal der også udleveres en kopi til ejer eller dennes repræsentant.

Kopi af rapporten indgår i den kontrollerende virksomheds KLS-dokumentation og opbevares i mindst 5 år.

Det er vigtigt, at der er foretaget både el- & vvs-eftersyn før salg eller køb af en andelsbolig. Det er din sikkerhed – både som sælger og som køber – for at alle tilgængelige installationer er lovlige og funktionsdygtige. Så slipper du for dyre eller ubehagelige overraskelser.

De fleste foreninger kræver både Vurdering, EL-eftesyn og et VVS-eftersyn

Priserne for El- og VVS-eftersyn

Eftersyn

Modtag rapporten inden for 3-5 hverdage efter besigtigelsen, eller vælg vores ekspres-service og modtag den inden for 24-48 timer for kr. 395,- inkl. moms pr. rapport.

El

Basis-eftersyn inkl. kørsel: kr. 895,- inkl. moms

Udvidet eftersyn inkl. kørsel: kr. 1.495,- inkl. moms

Total gennemgang af el-installationer inkl. kørsel: kr. 5.800,- inkl. moms

Størstedelen af vores kunder vælger et udvidet eftersyn

Administration og Persondata håndteringsgebyr: +kr. 39,75 + moms pålægges alle ordre

Evt. parkeringstillæg inkl. betalingssystemer pålægges alle ordre

Kørsel udenfor Storkøbenhavn: kr. 450,- inkl moms

Kørsel for afhentning/aflevering af nøgler mv.: kr. 625,- inkl moms

Læs mere om de forskellige eftersyn her

VVS

Basis eftersyn inkl. kørsel: kr. 895,- inkl. moms

Udvidet eftersyn inkl. kørsel: kr. 1.495,- inkl. moms

Størstedelen af vores kunder vælger et udvidet eftersyn.

Administration og Persondata håndteringsgebyr: +kr. 39,75 + moms pålægges alle ordre

Evt. parkeringstillæg inkl. betalingssystemer pålægges alle ordre

Kørsel udenfor Storkøbenhavn: kr. 450,- inkl moms

Kørsel for afhentning/aflevering af nøgler mv.: kr. 625,- inkl moms

Øvrige priser:

Eksprestillæg (pr. rapport): kr. 395,- inkl. moms

Eksprestillæg v. pakkeløsning (andelsvurdering + el/vvs-eftersyn): kr. 995,- inkl. moms

Annullering af el/vvs-eftersyn mindre end to hverdage før besøget eller ved forgæves kørsel: kr. 450,- inkl. moms

Definitioner

VVS-eftersyn

VVS-eftersyn i andelsboliger er ikke en del af Huseftersynsordningen, da der ikke kan tegnes ejerskifteforsikring ved køb og salg af andelsboliger.