Energimærke

En energimærkning af bygninger er lovpligtig og fungerer som et kvalitetsstempel af ejendommen.

CERA tilbyder energimærkning af ejendomme. Denne service udføres af vores energikonsulent, der måler bygningen eller ejendommen og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer, døre, varmeinstallationer mv.

Ud fra vurderingen beregnes bygningens eller ejendommens energiforbrug under standardbetingelser, såsom vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner osv. Denne beregning er en præcis indikator for bygningens eller ejendommens energimæssige kvalitet og mærket fortæller derfor om kvaliteten – ikke nuværende beboeres forbrug.

Du kan se vores priser her

Lovgivning og regler:

Bygninger og ejendomme skal regelmæssigt, enten hver 10. eller 7. år, have foretaget en komplet energimærkning. Hvornår dette skal udføres afhænger af besparelsespotentialet for bygningen.

Krav til udførsel – levering af:

Bygningstegninger

Varmeforbrug

Opmåling af ejendommen

Krav til udførsel – levering af:

Tegninger af bebyggelse

Oplysninger omkring forbrug af energi til opvarmning

Drift af varmecentral

Fællesfaciliteter (fælleslokaler, vaskeri etc.)

Kopi af varmeregnskab med angivelse af fordelingstal

PRISER FOR ENERGIMÆRKNING

1 opgang: kr 9.995,- ekskl. moms

2 opgange: kr 10.995,- ekskl. moms

3 opgange: kr. 11.995,- ekskl. moms

4 opgange: kr. 12.995,- ekskl. moms

5 opgange: kr. 13.995,- ekskl. moms

6 opgange: kr. 14.995,- ekskl. moms

7 opgange: kr. 15.995,- ekskl. moms

8 opgange: kr. 16.995,- ekskl. moms

9 opgange: kr. 17.995,- ekskl. moms

10 opgange: kr. 18.995,- ekskl. moms

11 opgange: kr. 19.995,- ekskl. moms

12 opgange: kr. 20.495,- ekskl. moms

13 opgange: kr. 20.995,- ekskl. moms

14 opgange: kr. 21.495,- ekskl. moms

15 opgange: kr. 21.995,- ekskl. moms

16 opgange: kr. 22.495,- ekskl. moms

17 opgange: kr. 22.995,- ekskl. moms

18 opgange: kr. 23.495,- ekskl. moms

19 opgange: kr. 23.995,- ekskl. moms

20 opgange: kr. 24.495,- ekskl. moms

*Opgange indeholdende mere end 10 husstande pålægges merudgift. Indeholder én opgang eksempelvis 30 husstande, vil denne honoreres som 30 / 10 = 3 opgange

**BEMÆRK at ejendomme med flere registrerede anvendelsekoder, kræve ét energimærke pr. anvendelseskode. Eksempler på anvendelsekoder: Fritliggende enfamiliehus(parcelhus), Række- kæde- eller dobbelthus, Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder to-familiehus). Læs mere på BBR-MEDDELELSE 1977 NO. 1 Retningslinier for brugen af bygnings- og enhedsanvendelseskoder i bygnings- og boligregistret.

ANDELSHUS

1 stk beboelsesenhed: kr 3.996,- ekskl. moms

GENERELT

Forudsætninger før gennemgang:

  • Levering af bygningstegninger
  • Levering af varmeregnskaber/energiforbrug for ejendommen
  • Udfyldt ejeroplysningsskema

Manglende bygningstegninger: kr. 2.000,- ekskl. moms

Gældende for alle ordrer:

Dokumenthåndtering (pr ordre): kr. 525 ekskl. moms. Tingbogsattest, BBR, OIS, ejendomsskatter, regnskaber, vedtægter mv.

Administration og Persondata håndteringsgebyr: +kr. 39,75 + moms pålægges alle ordre

Evt. parkeringstillæg inkl. betalingssystemer pålægges alle ordre

Kørsel udenfor Storkøbenhavn: kr. 450,- inkl moms

Kørsel for afhentning/aflevering af nøgler mv.: kr. 625,- inkl moms