Energimærke

En energimærkning af bygninger er lovpligtig og fungerer som et kvalitetsstempel af ejendommen.

CERA tilbyder energimærkning af ejendomme. Denne service udføres af vores energikonsulent, der måler bygningen eller ejendommen og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer, døre, varmeinstallationer mv.

Ud fra vurderingen beregnes bygningens eller ejendommens energiforbrug under standardbetingelser, såsom vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner osv. Denne beregning er en præcis indikator for bygningens eller ejendommens energimæssige kvalitet og mærket fortæller derfor om kvaliteten – ikke nuværende beboeres forbrug.

Du kan se vores priser her

Lovgivning og regler:

Bygninger og ejendomme skal regelmæssigt, enten hver 10. eller 7. år, have foretaget en komplet energimærkning. Hvornår dette skal udføres afhænger af besparelsespotentialet for bygningen.

Krav til udførsel – levering af:

Bygningstegninger

Varmeforbrug

Opmåling af ejendommen

Krav til udførsel – levering af:

Tegninger af bebyggelse

Oplysninger omkring forbrug af energi til opvarmning

Drift af varmecentral

Fællesfaciliteter (fælleslokaler, vaskeri etc.)

Kopi af varmeregnskab med angivelse af fordelingstal