Dørblad

Det er et krav, at der i selve andelen forfindes dørblad til samtlige rum. Forefindes disse ikke i boligen under besigtigelsen, noters dette som fradrag. Genetableres disse efter besigtigelse, kan dokumentation for dette fremsendes til administrator. Vurderingsrapport rettes ikke mm. genbesigtigelse udføres.

Lovgivning:

Jævnfør ABF reglement “…er det et krav, at der i selve andelen forefindes dørblad til samtlige rum”. (Note D).

Eksempler på manglende dørblade:

Dørblad eksisterer ikke mere…

Forefindes dørbladet ikke i boligen under besigtigelsen, noteres dette altid som et fradrag. Som andelshaver er man juridisk ansvarlig for boligen samt tilhørende installationer efterlever lovgivningen.

Dørbladet var heller ikke til stede da jeg flyttede ind…

Forefindes dørbladet ikke i boligen under besigtigelsen, noteres dette altid som et fradrag. Som andelshaver er man juridisk ansvarlig for boligen samt tilhørende installationer efterlever lovgivningen. Når man overdrager en andelsbolig (modtager nøglen), er det altid købers pligt at gøre indsigelser på manglende elementer, ulovlige installationer, bygningsdele mv. indenfor indsigelsesfristen. Gør du ikke indsigelser, er du efter indsigelsesfristen juridisk ejer af boligens inkl. lovlige/ulovlige elementer og installationer. Indsigelsesfristen er typisk er 10-14 dage efter overdragelsen har fundet sted.

Dørblad forefindes i kælder eller loft…

Forefindes disse ikke i boligen under besigtigelsen, noters dette som fradrag. Genetableres disse efter besigtigelse, kan dokumentation for dette fremsendes til administrator. Vurderingsrapport rettes ikke mm. genbesigtigelse udføres.

Nye dørblade er monteret…

Nye dørblade, karme, gerekter mv. er en forbedring.

Andre fradrag på dørblade…

Defekte dørgreb og hængsler, dør lukker ikke eller lukker skævt.

Hvornår giver manglende dørblade ikke fradrag…

Fradrag for manglende dørblade kan kun undgås hvis foreningens bestyrelse har vedtaget dette og skriftligt indført dette i foreningens vedtægter, salgsprocedure eller ligende. Ved afvigelser af denne art, hæfter foreningen 100% for beslutningen.

Definitioner:

Hvad er et dørblad:

Et dørblad er den ubeslåede dør, dvs. en dør uden dørgreb, lås, hængsler mv. (Kilde – alt om hus)

Hvad er en dør:

En dør er en åbning eller en indgang med en dør i en dørkarm med hængsler (evt. med et dørtrin). En dør kan være åben, lukket eller stå på klem. Døre har ofte en låsemekanisme samt et dørgreb. Dørpladen kan være dekoreret og være forsynet med en brevsprække (til post og aviser) og en “dørspion”, der lader beboeren se hvem, der er uden for uden selv at blive iagttaget.

Kombinationen af en dør og en dørkarm er en flerledsmekanisme. En dør og en dørkarm (eller anden fæstning) opfylder kun døregenskaben i forening. (Kilde wikipedia)

Hvad er en karm:

En karm er den bærende faste del, der omslutter et dørblad eller en vinduesramme. Er typisk benævnt henholdsvis vindueskarm eller dørkarm. (Kilde wikipedia)

Hvad er en dørkarm:

Dørgreb eller dørhåndtag sælges i Danmark typisk via byggemarked. Ønsker man sig et dørgreb udover det almindelige skal man i specialbutikker eller i webshops.

I Danmark er langt de fleste nye indvendige døre 40 mm tykke og har ofte to udfræsninger omkring selve dørgrebet og nøgleskiltet. Her er det vigtigt at rosetter og nøgleskilte kan dække disse huller.

Til hoveddørsgreb skal der ofte bruges en længere pal (det gennemgående metalstykke der forbinder dørgrebene på hver side af døren). Producenterne leverer som regel en længere pal med end det er nødvendigt og så skal kunden selv tilpasse den i længden. (Kilde wikipedia)

Hvad er en hængel:

Et hængsel er et beslag som anvendes til at forbinde to objekter når man ønsker at det ene skal kunne rotere i forhold til det andet. Hængsler anvendes sædvanligvis til at hænge åbenbare vinduer og døre op. (Kilde wikipedia)

Afskrivninger på dør

EmneForbedring (ja/nej)AfskrivningsårFradrag (forringelse) og noter
Oprindligt dørbladJa20 år
Oprindligt dørblad aftagetNejFradrag for foringelse
Dørblad afsyretNejFradrag for foringelse
Dørblad afsyret + voksNejFradrag for foringelse, da dørblad ikke kan males senere
Dørblad udskiftet til nyJa20 årFradrag hvis nyt dørblad ikke er i størrelse med karmsæt
Dørblad blændetJa20 årFradrag hvis byggetilladelse ikke forligger, hvis flugtveje er ændret
Blændet dørhul genåbnetJa20 årSamme døre op og ned flere gange, tæller kun en gang
Følg os på de sociale medier