El-eftersyn

Når en andelsbolig eller ejerlejlighed skal sælges, skal der udføres et aut. el-eftersyn, hvor boligens installationer gennemgås efter Sikkerhedsstyrelsens vejledning for eftersyn. Et el-eftersyn er en visuel undersøgelse af lejlighedens el-installationer. Der  gennemgås systematisk boligen for fejl og eventuelle ulovligheder på synlige el-installationer gennem stikprøver.

På baggrund af eftersynet udarbejdes en komplet el rapport, som du efterfølgende vil modtage på mail. Den færdige rapport indeholder resultater for installationernes funktionsdygtighed, billededokumentation, og det vurderes hvorvidt de opfylder de lovmæssige krav, som var gældende, da installationer blev udført eller ændret.

Du vil typisk modtage rapporten efter 4-6 dage, eller du kan vælge ekspreslevering og modtage den efter 24-48 timer, så du kan komme hurtigt videre.

Du kan se vores priser her

Et el-eftersyn i andelsboliger er ikke en del af Huseftersynsordningen, men udføres efter retningslinjer fra Sikkerhedsstyrelsen.

Lovgivning

 • Sikkerhedsstyrelsen (SIK)
 • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)

Eksempler på El-eftersyn

 • El eftersyn
 • El eftersyn efter Huseftersynsordningen

Grundlag for el-eftersyn i andelsboliger

Vurdering af en elinstallations beskaffenhed skal tage udgangspunkt i, at den skal opfylde de krav, som var gældende, da den blev udført eller ændret.

Tilslutning af enkelte brugsgenstande til en eksisterende installation kan have udløst krav om beskyttelse mod indirekte berøring – installation af HFI- eller HPFI-afbryder. Det har fx været gældende ved tilslutning af stationære køleskabe eller frysere (masse over 18 kg) siden 1. april 1985.

Senest 1. juli 2008 skal alle almindelige boliginstallationer være beskyttet med HPFI- eller HFI-afbryder, jf. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 8.

Eksempler på installationsmåder, der ikke må anvendes i dag, men som kan have været tilladte på udførelsestidspunktet, er installation i klemlister eller afbrydere og stikkontakter i dørindfatninger (uden dåse)..

Krav til kvalifikationer

Elsyn skal gennemføres af personer, der: 

 • er sagkyndige og erfarne inden for installationsområdet
 • er uddannet til at anvende test- og måleinstrumenter
 • er kvalificerede til at arbejde på eller nærved installationer under spænding (L-AUS)
 • har erfaring med kontrol af elinstallationer
 • arbejder under en autoriseret persons ledelsesmæssige ansvar.

Gennemførelse og dokumentation

El-eftersynet gennemføres som en visuel gennemgang af den umiddelbart tilgængelige del af installationen kombineret med en stikprøvevis adskillelse af dåser, demontering af monteringsmateriel og åbning af tavler samt gennemførelse af relevante målinger.

Rapportering foretages ved brug af skema for elsyn, som kan suppleres med eventuelle bilag, hvor fundne fejl og mangler anføres sammen med deres referencer til relevante punkter i stærkstrømsbekendtgørelsen. Rapporten udleveres til rekvirenten. Såfremt der er fundet fejl ved installationen, skal der også udleveres en kopi til ejer eller dennes repræsentant, jf. SB 6, 623.1.

Kopi af rapporten indgår i den kontrollerende virksomheds KLS-dokumentation og opbevares i mindst 5 år.

De fleste af vores kunder vælger et udvidet el-eftersyn, som er en grundigere gennemgang af de elektriske installationer end det lovpligtige eftersyn.

Hvad indebærer et el-eftersyn

Et eftersyn en gennemgang af boligens el installationer. Det er kun den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er efterset og stikprøvevis adskilt. Det betyder, at der eksempelvis ikke fjernes sænkede lofter, hvorfor skjulte funktionsfejl eller ulovlige forhold her ikke fremgår af el-installationsrapporten.

Ved et el-eftersyn kontrolleres følgende:

 • El-tavler
 • Måling af fejlstrømsafbrydere
 • Materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag
 • Lavvolts-installationer
 • El-installationer
 • Beskyttelse mod berøring med spændingsførende dele
 • Vurdering af risikoen for elektriske stød.

Et el-eftersyn omfatter ikke

 • Bagatelagtige forhold, herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en el-installation med den pågældende alder, og som ikke påvirker installationens funktionsdygtighed nævneværdigt
 • Dele af el-installationen, der er utilgængelige
 • El-installationer uden for selve bygningen (fx fritstående havebelysning)
 • Hårde hvidevarer
 • Andre brugsgenstande
 • Om el-installationen er tidssvarende.

Forskellen på basis eftersyn, udvidet eftersyn og en total gennemgang?

Et basis-eftersyn følger Sikkerhedsstyrelsens vejledning for el syn, hvor den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er efterset og stikprøvevis adskilt. Der foretages typisk 2-3 stikprøver på el-installationer og -udtag.

Et udvidet eftersyn følger Sikkerhedsstyrelsens vejledning for el syn, hvor den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er efterset og stikprøvevis adskilt. Der foretages typisk 5-9 stikprøver på el-installationer og -udtag.

Ved en total gennemgang tjekkes alle boligens synlige el-installationer og -udtag grundigt.

Det er vigtigt, at der er foretaget et autoriseret el- & VVS-eftersyn før salg eller køb af en andelsbolig. Det er din sikkerhed for, at alle tilgængelige installationer er lovlige og funktionsdygtige – både som sælger og køber.

Læs mere her: https://www.sik.dk/retningslinjer-elsyn

Brug ikke samme installatør til eftersyn og udbedringsarbejde

Brug din sunde fornuft, så bliver du ikke snydt

Formålet med et el-eftersyn, er at sikre dig som ejer og bruger af installationerne. Et el-eftersyn er en visuel uvildig gennemgang af elinstallationerne i din bolig, hvor der udføres stikprøver b.la. bag et udvalg af stikkontakter og i eltavlen.
Hvad kan man forventer af et meget billigt el-eftersyn?
Ved et meget billigt el-eftersyn, må du forvente et useriøst stykke arbejde, og at samme firma ihærdigt vil prøve at tilbyde dig, at de også udbedre de evt. ulovlige installationer de har fundet, og til overpris. Dette problem oplever vi desværre ofte, ligeledes at de fejl som er fundet slet ikke er i strid med lovgivningen.
Må samme firma godkende et el-eftersyn og samtidig lave elarbejde i boligen?
-Er eftersynet en den af Huseftersynsordningen, er dette ulovligt. 
Når man udføre et el-eftersyn, er det vigtigt man samtidig er uvildig, og ikke har økonomisk interesse i at udbedre evt. ulovlige installationer. Udfører samme firma også udbedringer, er dit el-eftersyn ikke længere gyldig, da man ikke må godkende sit eget arbejde.
DU SKAL DERFOR HAVE UDFØRT ET NYT EL-EFTERSYN AF ET NYT ELFIRMA, FOR AT OPNÅ ET ANMÆRKNINGSFRIT EFTERSYN.
Hvorfor vælge CERA?
 • CERA er uvildig rådgiver
 • CERA udfører ikke el- og vvs-arbejde, og tilbyder ikke lovliggørelses arbejde
 • CERA har ingen økonomisk interesse i at finde ulovlige installationer i din bolig

De fleste foreninger kræver både Vurdering, EL- og VVS-eftersyn

Priserne for El- og VVS-eftersyn

Eftersyn

Modtag rapporten inden for 3-5 hverdage efter besigtigelsen, eller vælg vores ekspres-service og modtag den inden for 24-48 timer for kr. 395,- inkl. moms pr. rapport.

El

Basis-eftersyn inkl. kørsel: kr. 895,- inkl. moms

Udvidet eftersyn inkl. kørsel: kr. 1.495,- inkl. moms

Total gennemgang af el-installationer inkl. kørsel: kr. 5.800,- inkl. moms

Størstedelen af vores kunder vælger et udvidet eftersyn.

Administration og Persondata håndteringsgebyr: +kr. 39,75 + moms pålægges alle ordre

Evt. parkeringstillæg inkl. betalingssystemer pålægges alle ordre

Kørsel udenfor Storkøbenhavn: kr. 450,- inkl moms

Kørsel for afhentning/aflevering af nøgler mv.: kr. 625,- inkl moms

Læs mere om de forskellige eftersyn her

VVS

Basis eftersyn inkl. kørsel: kr. 895,- inkl. moms

Udvidet eftersyn inkl. kørsel: kr. 1.495,- inkl. moms

Størstedelen af vores kunder vælger et udvidet eftersyn.

Administration og Persondata håndteringsgebyr: +kr. 39,75 + moms pålægges alle ordre

Evt. parkeringstillæg inkl. betalingssystemer pålægges alle ordre

Kørsel udenfor Storkøbenhavn: kr. 450,- inkl moms

Kørsel for afhentning/aflevering af nøgler mv.: kr. 625,- inkl moms

Øvrige priser:

Eksprestillæg (pr. rapport): kr. 395,- inkl. moms

Eksprestillæg v. pakkeløsning (andelsvurdering + el/vvs-eftersyn): kr. 995,- inkl. moms

Annullering af el/vvs-eftersyn mindre end to hverdage før besøget eller ved forgæves kørsel: kr. 450,- inkl. moms

Definitioner

El-eftersyn

El-eftersyn i andelsboliger er ikke en del af Huseftersynsordningen, da der ikke kan tegnes ejerskifteforsikring ved køb og salg af andelsboliger.

El-eftersyn efter Huseftersynsordningen

El-eftersyn efter Huseftersynsordningen udføres for at kunne tegne en ejerskifteforsikring, og udføres hovessagligt ved hus køb/salg.