El-eftersyn

Når en andelsbolig eller ejerlejlighed skal sælges, skal der udføres et autoriseret el-eftersyn, hvor alle tekniske installationer gennemgås. Et el-eftersyn er en visuel undersøgelse af lejlighedens el-installationer. Vi gennemgår systematisk boligen for fejl og eventuelle ulovligheder på synlige el-installationer gennem stikprøver.

På baggrund af eftersynet laver vi en komplet tilstandsrapport, som du efterfølgende vil modtage på mail. Den færdige tilstandsrapport indeholder resultater for installationernes funktionsdygtighed, og det vurderes hvorvidt de opfylder de lovmæssige krav, som var gældende, da installationer blev udført eller ændret.

Du vil typisk modtage rapporten efter 4-6 dage, eller du kan vælge ekspreslevering og modtage den efter 24-48 timer, så du kan komme hurtigt videre.

Du kan se vores priser her

De fleste af vores kunder vælger et udvidet el-eftersyn, som er en grundigere gennemgang af de elektriske installationer end det lovpligtige eftersyn.

Hvad indebærer et el-eftersyn

Et eftersyn indebærer stikprøver på de synlige el-installationer og -dele. Det betyder, at der eksempelvis ikke fjernes sænkede lofter, hvorfor skjulte funktionsfejl eller ulovlige forhold her ikke fremgår af el-installationsrapporten.

Ved et el-eftersyn kontrolleres følgende:

 • El-tavler
 • Måling af fejlstrømsafbrydere
 • Materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag
 • Lavvolts-installationer
 • El-installationer
 • Beskyttelse mod berøring med spændingsførende dele
 • Vurdering af risikoen for elektriske stød.

Et el-eftersyn omfatter ikke:

 • Bagatelagtige forhold, herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en el-installation med den pågældende alder, og som ikke påvirker installationens funktionsdygtighed nævneværdigt
 • Dele af el-installationen, der er utilgængelige
 • El-installationer uden for selve bygningen (fx fritstående havebelysning)
 • Hårde hvidevarer
 • Andre brugsgenstande
 • Om el-installationen er tidssvarende.

Hvad er forskellen på et basis-eftersyn, et udvidet eftersyn og en total gennemgang?

Et basis-eftersyn er det lovpligtige eftersyn, og indebærer derfor kun det lovmæssigt nødvendige. Der foretages oftest kun 2-3 stikprøver på el-installationer og -udtag.

Et udvidet eftersyn er en grundigere gennemgang af boligens elektriske installationer end det lovpligtige eftersyn. Ved et udvidet eftersyn tjekker vi alle tilgængelige stikkontakter og udtag og foretager typisk 6-9 stikprøver.

Ved en total gennemgang tjekkes alle boligens synlige el-installationer og -udtag grundigt.

Derfor koster et el-eftersyn ikke kun 200-300kr

Brug din sunde fornuft
Formålet med et el-eftersyn, er at sikre dig som ejer og bruger af installationerne. Et el-eftersyn er en visuel uvildig gennemgang af elinstallationerne i din bolig, hvor der udføres stikprøver b.la. bag et udvalg af stikkontakter og i eltavlen.
Hvad kan man forventer af et meget billigt el-eftersyn?
Ved et meget billigt el-eftersyn, kan du forvente et useriøst stykke arbejde, og at samme firma ihærdigt vil prøve at tilbyde dig, at de også udbedre de evt. ulovlige installationer de har fundet, og til overpris.
Må samme firma godkende et el-eftersyn og samtidig lave elarbejde i boligen?
-Kræver din forening et anmærkningsfrit el-eftersyn, er svaret nej.
Når man udføre et el-eftersyn, er det vigtigt man samtidig er uvildig, og ikke har økonomisk interesse i at udbedre evt. ulovlige installationer. Udfører samme firma også udbedringer, er dit el-eftersyn ikke længere gyldig, da man ikke må godkende sit eget arbejde.
DU SKAL DERFOR HAVE UDFØRT ET NYT EL-EFTERSYN AF ET NYT ELFIRMA, FOR AT OPNÅ ET ANMÆRKNINGSFRIT EFTERSYN.
Hvorfor vælge CERA/ANDELSVURDERINGER.DK?
 • CERA er uvildig rådgiver
 • CERA udfører ikke el- og vvs-arbejde
 • CERA har ingen økonomisk interesse i at finde ulovlige installationer i din bolig

Det er vigtigt, at der er foretaget et autoriseret el- & VVS-eftersyn før salg eller køb af en andelsbolig. Det er din sikkerhed for, at alle tilgængelige installationer er lovlige og funktionsdygtige – både som sælger og køber.

Læs mere her: https://www.sik.dk/retningslinjer-elsyn

De fleste foreninger kræver både el- og VVS-eftersyn. Du kan derfor tilvælge et vvs-eftersyn, når du bestiller et el-eftersyn hos os.