Derfor skal du have foretaget en andelsvurdering

Formålet med en andelsvurdering er at vurdere lejligheden således at fejl og mangler, lige så vel som forbedringer, bliver afspejlet i udbudsprisen.

Når en andelsbolig skal sælges, bliver andelsvurderingen tillagt grundværdien og er dermed med til at fastsætte andelens maksimalpris. Grundværdien er bestemt af andelskronen, som hvert år fastsættes under foreningens generalforsamling. En andelsvurdering + grundværdien resulterer dermed i andelsboligens reelle værdi.

Hvad omfatter forbedringer?

Forbedringer i boligen omfatter forbedringer der er fortaget, mens du har ejet boligen, afskrivninger, fradrag/tilbagehold, fejl/mangler og løsøre. Forbedringer prissættes ud fra ABF, samt Erhvervsstyrelsens vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger (regler for den maksimale pris og overpris).

Det skal kunne dokumenteres, i form af en faktura eller eftersyn, at el- og vvs-installationer er udført af en autoriseret installatør og godkendt, før det kan tælles med i vurderingen som en forbedring.

Du kan se vores priser her

Bestil din andelsvurdering, el og vvs her (de fleste foreninger kræver aut. EL og VVS eftersyn)

Yderligere information

Hvordan foregår en andelsvurdering?

Vores vurderingsmand gennemgår boligen rum for rum og noterer forbedringer samt fejl og mangler. Det er vigtigt at vide, at det kun omfatter de forbedringer som andelshaveren udpeger. Forbedringerne skal så vidt muligt dokumenteres i form af regninger, kvitteringer, opgørelser eller den seneste andelsvurdering. Ved manglende dokumentation fastsættes værdien af forbedringerne efter vurderingsmandens skøn.

Andelsvurderingens omfang

Ved en uvildig vurdering noteres alle forbedringer, tilbagehold og mangler altid, da vi har pligt til at udføre en uvildig vurderingsrapport. Det er derfor heller ikke muligt, at vurdere enkelte værelser i en bolig, da der skal forelægges en komplet vurdering af lejlighedens stand.

I specifikke tilfælde – eksempelvis vådrumsbesigtigelse eller anden teknisk gennemgang – kan der udføres vurdering af enkelte rum og elementer. Disse kan dog ikke benyttes som en vurderingsrapport.

Hvad sker der efter en andelsvurdering?

På baggrund af gennemgangen og dokumentation af forbedringer, vurderer vi andelsboligens samlede stand og udarbejder en vurderingsrapport, som du modtager på mail. Vurderingsrapporten sendes ligeledes til ejendommens bestyrelse og administrator med mindre andet er aftalt. Herefter kan andelsvurderingen bruges til at fastsætte den endelige salgspris.

Det får du, når du vælger Andelsvurderinger.dk

Når du vælger os, får du en ekstern vurderingsmand og uvildig 3. part, der sikrer gennemsigtighed og enkelthed for alle parter. Du får altså en professionel, hurtig og uvildig andelsboligvurdering af en godkendt fagmand.

Bestil din andelsvurdering, el og vvs syn her

Vurdering af andelsbolig – sådan foregår processen

1
2
3
1

Afsæt god tid inden en andelsvurdering. Så har I tid til at finde alle relevante dokumenter frem før vi kommer på besøg.

2

Husk at have alle dokumenter klar til vores besøg – ellers kan vi ikke udføre en andelsvurdering. Læs venligst hvilke dokumenter nedenfor.

3

Efter vores besøg modtager I vurderingsrapporten online. Denne bliver også sendt til administrator og bestyrelse.

Priserne for andelsvurderinger

Standard andelsvurdering

Modtag rapporten inden for 3-5 hverdage efter besigtigelsen, eller vælg vores ekspres-service og modtag den inden for 24-48 timer for kr. 995,- inkl. moms.

Prisen for en andelsvurdering afhænger af antallet af forbedringer, fradrag/tilbagehold, fejl/mangler og løsøre (se mere nedenfor). Dette optælles automatisk under gennemgang og betegnes som ‘stk.’ i prislisten nedenfor.

1 – 3 stk.: kr. 1.995,- inkl. moms
4 – 6 stk.: kr. 2.695,- inkl. moms
7 – 9 stk.: kr. 3.295,- inkl. moms
Over 10 stk.: kr. 3.995,- inkl. moms
Udvidet vurdering.: kr. 5.995,- inkl. moms

BEMÆRK! I en typisk andelsbolig er der oftest over 10 forbedringer, afskrivninger, fradrag/tilbagehold, fejl/mangler og løsøre mv. Man bør derfor forvente at vurderingsrapportens pris er kr. 3.995,- inkl. moms. Det er typsik i dødsboer mv. at antallet af forbedringer er lavere.

Du kan læse meget mere om hvordan en andelsvurdering foregår, samt hvad man skal være opmærksom på lige her

Udvidet andelsvurdering: kr. 5.995,- inkl. moms
Med en udvidet andelsvurdering får du også en udvendig vurdering hvis du f.eks. bor i andels- eller rækkehus.

Øvrige priser:

Genåbningstillæg ved mangelfuld eller eftersendt dokumentation: kr. 1.000,- inkl. moms
Dette omfatter manglende udfyldelse af forbedringsskema samt eftersendelse af div. dokumenter efter besigtigelse, f.eks. bilag og regninger

Annullering af vurdering mindre end to hverdage før besøget eller ved forgæves kørsel: kr. 1000,- inkl. moms

Administration og Persondata håndteringsgebyr: +kr. 39,75 + moms pålægges alle ordre

Evt. parkeringstillæg inkl. betalingssystemer pålægges alle ordre

Kørsel udenfor Storkøbenhavn: kr. 450,- inkl moms

Kørsel for afhentning/aflevering af nøgler mv.: kr. 625,- inkl moms

Download og udfyld dit forbedringsskema

Sådan udfylder du dit forbedringsskema

Forbedringsskema – læsevejledning

Download forbedringsskema til Microsoft Word

Forbedringsskema Microsoft Word

Download forbedringsskema som PDF

Forbedringsskema PDF

Download forbedringsskema til Apple Mac Pages

Forbedringsskema Pages