Hvis du har fået udført arbejder i andelslejligheden af håndværkere og disse arbejder skal tages i betragtning ved vurderingen af andelslejlighedens pris skal vi bruge følgende:

  • Alle kvitteringer fra håndværkerne samt fra eventuelle egne materiale indkøb
  • Bygge- og ibrugtagningstilladelser på eventuelle ombygninger
  • Opstarts- og færdigmeldingskort fra kommunen

Mangler disse oplysninger må du forvente, at arbejderne ikke vil blive medtaget i vurderingen af andelslejlighedens værdi i forbindelse med vurderingsrapporten eller alternativt, at de vil blive medtaget som egne ombygninger, såfremt du har redegjort for omfanget.

Så vidt det er muligt er det også en god ide at have oplysninger om håndværkerens forsikringsforhold, så disse kan blive dokumenteret sammen med arbejderne. Dette kan stille dig bedre, hvis der senere konstateres fejl og mangler ved arbejderne og virksomheden fx er lukket.

Følg os på de sociale medier

Tilbage til FAQ 0 0