De forhold, der er skal inddrages i forbindelse med vurderingen af forbedringer i boligen er primært prisen på arbejderne, da de blev lavet sammenholdt med det tidsrum, der er gået siden de blev lavet. Forbedringer i andelsboligen skal således afskrives med deres sædvanlige levetid.

Udgifter til almindelig vedligeholdelse af andelsboligen indgår ikke vurderingen af forbedringer ved lejligheden.

Som udgangspunkt anvender vi altid ABF-håndbogens afskrivningstabeller, der er udarbejdet af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. Disse tabeller angiver den sædvanlige levetid for de forskellige bygningselementer. Vi foretager således en objektiv vurdering af de arbejder, der er udført.

Hent forbedringsskema på dette link:

Forbedringskema

Konstateres det, at der er problemer ved de udførte forbedringer, der ligger udover, hvad der må forventes som følge af sædvanlig slid og ælde foretages en egentlig vurdering af forbedringerne i forhold til daværende og nuværende lovgivning og kutymer.

I den forbindelse inddrager vi, når det er relevant, lovgivning samt officielle vejledninger, såsom eksempelvis:

  • Bygningsreglementet
  • SBi-anvisninger fra Statens Byggeforskningsinstitut
  • Gasreglementet
  • Stærkstrømsbekendtgørelsen

Hvor det er relevant inddrages yderligere materiale.

Følg os på de sociale medier

Tilbage til FAQ 0 0