En andelsboligs maksimale pris er reguleret i lov om andelsforeninger § 5, hvoraf fremgår, at prisen skal beregnes som andelen af foreningens formue med tillæg af forbedringer i lejligheden samt en korrektion for dennes stand. Hertil kommer værdien af løsøre, der overtages sammen med andelsboligen.

Andelskronen er et udtryk for, hvor stor din andel i foreningens formue er.

Vurderingsrapportens funktion er at sætte en objektiv pris på forbedringerne, der er udført i andelsboligen, samt inddrage dennes generelle stand og prissætte eventuelle fejl og mangler ved andelsboligen.

Følg os på de sociale medier

Tilbage til FAQ 2 0