Den enkelte andelshaver er berettiget til at få en kompensation for de forbedringer, som han selv har udført eller fået udført af håndværkere. Lejlighedens vedligeholdelsesstand kan påvirke prisen, hvis den afviger generelt fra det gennemsnitlige.

Vi tager som nævnt i punktet “Lovgivning kort” udgangspunkt i § 5 stk. 9 og § 5 stk. 10.

På baggrund af denne lovgivning udføres værdifastsættelsen i praksis.

Lovgivning om andelsboligforeninger og andre boligfællesskabers § 6, stk. 3 pålægger endvidere foreningens bestyrelse at tage stilling til den pris, der forlanges for den enkelte andelslejlighed. Bestyrelsen har ret til at forlange den aftalte pris nedsat, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt.

Bestyrelsen skal altså i sidste ende skønne, om sælgers værdiansættelse af individuelle forbedringer er rimelig. Ofte er det i en forenings vedtægter eller af generalforsamlingen vedtaget, at bestyrelsen anvender en professionel vurderingsmand til udførelse af dette arbejde.

Følg os på de sociale medier

Tilbage til FAQ 0 0