Individuelle forbedringer i en andelsbolig skal normalt være af en sådan karakter, at de øger den brugsmæssige værdi af andelsboligen, og derfor ikke være almindeligt vedligeholdelsesarbejde.

Forbedringerner skal være håndværksmæssigt korrekt og forsvarligt udført, og altid være i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning. Der skal for eksempel sikres, at der foreligger dokumentation for anmeldelse/ansøgning om byggetilladelse mv. hvor dette kræves.

Installationsarbejder der kræves udført af en autoriseret håndværker, skal kunne dokumenteres ved forevisning af faktura eller lignende. I de fleste tilfælde er det påkrævet, at man indhenter bestyrelsens tilladelse, når man ændrer markante dele af andelsboligen.

Følg os på de sociale medier

Tilbage til FAQ 2 0