Vi billeddokumenterer boligens forbedringer, fejl og mangler. Du bedes derfor fjerne personlige ejendele, du ikke ønsker fremme under gennemgangen.

Følg os på de sociale medier

Tilbage til FAQ 0 0