Det påhviler til enhver tid andelshaverens at være bekendtgjort med foreningens vedtægter i forbindelse med ombygning, renovering og salg. Ligeledes de generelle betingelser ved bestilling af ydelser gennem Andelsvurderinger.dk,  som er beskrevet her på hjemmesiden.

Følg os på de sociale medier

Tilbage til FAQ 0 0