Ventilation/aftræk, beboelse generelt

Det er et krav, at ventilation og aftræk er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som rengøring og justering, så termostaterne virker som de skal. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Der kan opnås forbedring på arbejde som tilfører boligen værdi, som nyere termostater mv.

Krav til ventilation/aftræk i beboelse

I beboelsesrum er der krav om minimum udelufttilførsel på mindst 0,30 l/s pr. m² opvarmet etageareal iht. BR18.

For specifikke rum ser kravene til udeluftstilførsel således ud:

  • Bryggers 10 l/s
  • Toilet 10 l/s
  • Bad 15 l/s
  • Køkken 20 l/s (hvor der ud over dette skal tages hensyn til emhætte sug)

Trapperum eller fælles forrum med direkte adgang til boligenheder skal have tilførsel af udeluft i form af oplukkeligt vindue, udeluftventil eller luftsluse.

Lovgivning

  • Bygningsreglementet (BR18)
  • ABF
  • Fabrikantens anvisninger
  • DS 447: Ventilation i bygninger – Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer.

Ventilation/aftræk virkede ikke, da jeg flyttede ind…

Som andelshaver er man juridisk ansvarlig for boligen samt tilhørende installationer og konstruktioner efterlever lovgivningen. Når man overdrager en andelsbolig (modtager nøglen), er det altid købers pligt at gøre indsigelser på manglende elementer, ulovlige installationer, bygningsdele mv. indenfor indsigelsesfristen. Gør du ikke indsigelser, er du efter indsigelsesfristen juridisk ejer af boligens inkl. lovlige/ulovlige elementer og installationer. Indsigelsesfristen er typisk er 10-14 dage efter overdragelsen har fundet sted.

Fradrag på ulovlige/manglende ventilationsinstallationer (sælger)…

Gives der fradrag på ulovlige eller manglende ventilationsinstallationer, kan sælger vælge at udbedre disse, hvor efter administrator kan slette fradraget ved overdragelse.

Fradrag på ulovlige/manglende ventilationsinstallationer (køber)…

Køber du en bolig med fradrag på ulovlige eller manglende ventilationsinstallationer, overtager du også pligten for at hurtigst muligt at udbedre dette, så boligen overholder de gældende regler. Elektriske ventilatorer benyttes ofte i badeværelser med seperat aftræk, denne ejes af andelshaver. Mekanisk ventilationsanlæg er som udgangspunkt altid ejet af foreningen.

Definitioner

Hvad er et ventilationssystem

Et ventilationssystem er et krav i nyere ejendomme, da det sikrer tilfredsstillende luftkvalitet og fugtforhold.

  • Aftræk – Kanal til bortledning af luft eller røg, f.eks. bør en emhætte installeres med aftræk til det fri.
EMNEFORBEDRING (JA/NEJ)AFSKRIVNINGSÅRBEMÆRKNINGER
El-ventilationJa10 år
Mekanisk ventilationsanlægJa20 årEjes og serviceres primært af foreningen
Følg os på de sociale medier