Bad (Vådrum)

Det er et krav, at badeværelser forekommer intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som rengøring og vedligehold, så materialet ikke forgår og nedbrydes. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og brandkrav. Der kan opnås forbedring på arbejde som tilfører boligen værdi, som korrekt udført badeværelse mv.

Lovgivning

 • Bygningsreglementet (BR)
 • SBI
 • Normer for vand/afløb
 • ABF
 • Fabrikantens anvisninger

Definitioner
Hvad er et badeværelse

Et badeværelse er et godkendt vådrum med gulvafløb, og som oftest indeholder:

 • WC – der er tilkoblet afløb samt vand til skyl.
 • Vask – som skal være tilsluttet brugsvand og afløb.
 • Bad – som skal være tilsluttet brugsvand og udført med afløb.
 • Vådrumsmembran/smørremembran (vådrumsmembran lovkrav fra 1995 (SBI 169/BR 95).

Eksempler på beklædning af overflader til vådrum

 • Væv/filt
 • Puds
 • Fliser
 • Terrazzo
 • PVC-beklædning
 • Microcement
 • Fritstående brusekabiner

Hvad er en vådrumsmembran

En vådrumsmembran sikrer at der ikke trænger fugt og vand i konstruktionerne i gulve og vægge omkring vådrummet, og desuden at der ikke trænger vand ned til underboen i tilfælde af utæthed i overflader. Hvis konstruktionerne i vægge eller gulv bliver våde, rådner/nedbrydes de over tid, og vil dermed nedbrydes og tabe styrke over tid. Dette kan i værste tilfælde give risiko for at gulvet kollapser.

Zoner i vådrum

Vådrum kan opdeles i flere zoner:

 • Våd zonen, som omfatter: hele gulvet, de nederste 100 mm af samtlige vægge og vægge ved bruseniche, badekar eller ved håndvask med brusearmatur. Denne zone har strenge krav til konstruktioner, materialer og eventuel
  overfladebehandling.
 • Fugtig zone, som omfatter: vægområder uden for vådzonen. Her er kravene lempede i forhold til vådzonen, men der er stadig krav, da zonen udsættes for en stor påvirkning af vand og fugt.
 • Er et vådrum mindre end 3,25 m2 eller har en bredde på mindre end 1,3 meter anses hele rummet som værende vådzone.

Hvilke krav er gældende for badeværelser?

Badeværelser opført i en eksisterende bygning, skal være opført så de opfylder de gældende krav, som var gældende på det tidspunkt denne blev opført. Nogle ældre ejendommen opfylder altså ikke nye krav til vådrum, der løbende bliver indført i bygningsreglementet, men kan sagtens være lovlige, da de er opført før de nye regler løbende er indført.

Hvilke krav gælder når der bygges om?

Hvis der etableres nyt badeværelse, tiltræder de gældende regler på opførselstidspunktet, som skal overholde kravene. Kan årstallet ikke dokumenteres, vil årstallet blive skønnet at vurderingsmanden. Et nyt vådrum må som udgangspunkt aldrig være ringere end det gamle vådrum.

Eksempler på fejl og mangler på badeværelset

 • Revner i fliser/overflader
 • Utætte installationer
 • Manglende fald mod gulvafløb (gulvet skal hælde min 1 cm pr. meter mod afløb i vådrum, min 2-3 cm på den samlede afstand).
 • Lunker (“vandpytter”) på gulvet.
 • Manglende vådrumsmembran (dette var ikke krav i ældre ejendomme opført før 1995, men er indført som lovkrav, og skal udføres med membran ved større renoveringsprojekter)
 • Manglende eller ej funktionel ventilation/aftræk
 • Elektriske installationer i badezonen (såsom stikkontakter mv.)

Badeværelset forekom også med revner, da jeg flyttede ind…

Som andelshaver er man juridisk ansvarlig for boligen samt overflader og konstruktioner efterlever lovgivningen. Når man overdrager en andelsbolig (modtager nøglen), er det altid købers pligt at gøre indsigelser på manglende elementer, ulovlige installationer, bygningsdele mv. indenfor indsigelsesfristen. Gør du ikke indsigelser, er du efter indsigelsesfristen juridisk ejer af boligens inkl.lovlige/ulovlige elementer og overflader. Indsigelsesfristen er typisk er 10-14 dage efter overdragelsen har fundet sted.

Hvad må jeg selv montere og tilslutte i vådrum

 • Blandingsbatteri
 • Brusearmatur
 • Pakninger i armaturer
 • Toilet
 • Vaskemaskine til vand
 • Bruser med en slange

Det skal dog altid anbefales at få en professionelle til at udføre arbejdet, da der forekommer mange krav og love i forhold til badeværelser og dens installationer.

Revner i fliserne/overflader i vådrum…

Revner i badezonen skal altid repareres og udskiftes, da disse nedbrydninger lader vandet og fugt løbe ind i konstruktionerne, under fliserne og i værste fald ned i gulvkonstruktionen. Sker dette, vil hele gulvet skulle bankes op, da konstruktionen med tilhørende jern som bærer gulvet, kan have tage skade og dermed skal udskiftes.

Fradrag på ulovligt badeværelse (sælger)…

Gives der fradrag på ulovligt udført badeværelse kan sælger vælge at udbedre disse, hvor efter administrator kan slette fradraget ved overdragelse.

Fradrag på ulovligt badeværelse (køber)…

Køber du en bolig med fradrag på ulovligt udført badeværelse, overtager du også pligten for at hurtigst muligt at udbedre dette, så boligen overholder de gældende regler.

EMNEFORBEDRING (JA/NEJ)AFSKRIVNINGSÅRBEMÆRKNINGER
Vådrumsgulve, hårde. Med støbt undergulv og vådrumsmembranJA30 år
Vådrumsgulve, hårde – uden vådrumsmembranJA30 årForudsættes lovligt udført, dvs. med oprindelig byggetilladelse.
Vådrumsgulve, nye – uden byttetilladelse og uden vådrumsmembranJA0 årForudsætning er at bygningsmyndighedernes godkendelse ikke findes eller ikke kan fremskaffes.
Terrazzo, traditionelJA30 år
Isolering under betongulveJA30 år
Isolering under strøgulveJA30 år
Epoxygulv i vådrumJA10 årSkal være autoriseret udført.
Acryl, epoxy og flydegulveJA10 år
BadekarJA20 år
Fritstående brusekabinerJA10 årHvis regning mangler, skal arbejdet være godkendt af autoriseret installatør.
Følg os på de sociale medier