Varmekilde (toilet/bad)

Det er et krav, at varmekilder er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav. Der kan opnås besparelser på varmeregningen ved at udskifte jeres gamle varmekilde.

Definitioner

Hvad er en varmekilde

Et varmekilde er et system eller apparat, som afgiver varme til et rum.

  • Vandbaseret gulvvarme – anvender varmt vand fra varmeanlægget i ejendommen til at varme gulvet og er oftest billigst i drift. Skal installeres under eksisterende gulv, og er dermed dyrest at installere i eksisterende rum.
  • Elbaseret gulvvarme – anvender El til opvarmning af gulv, og er oftest dyrest i drift. Kan installeres ovenpå eksisterende gulv, og dermed er det billigere at installere i eksisterende rum.
  • Vandbaseret radiator – anvender varmt vand fra varmeanlægget i ejendommen til at varme gulvet og er oftest billigst i drift. Kræver rørføring.
  • Elbaseret radiator – anvender El til opvarmning af gulv, og er oftest dyrest i drift. Kræver ingen rørføring.

Lovgivning

  • Bygningsreglementet (BR)
  • ABF
  • Fabrikantens anvisninger

Eksempler på varmekilder

  • Radiatorer (El- eller vandbaseret)
  • Gulvvarme (El- eller vandbaseret)
  • El panel

Hvilke krav er der til varmekilder på badeværelser?

Bygningsreglementet skal altid overholdes, bemærk der kan være forskel på nye og installationer samt nye/gamle godkendelser. Opvarming i WC-rum og badeværelser giver megen komfort og afhjælpe fugt i rummet.

Frielæggende varmekilder må ikke udsættes for direkte kontakt med vand, og skal derfor placeres udenfor vådzonen (se definition i “zoner i vådrum” LINK TIL BADERUM). Ligeledes er det ikke tilladt, at udføre lodrette rørgennemføringer i vådzonen jf. nye regler, dvs. at eksempelvis radiator rør ikke må føres igennem gulvet (gælder ved nybyg og nyindretning af eksisterende boliger). Og vandrette rørgennemføringer der bryder membranen i vådzonen skal gøres vandtæt.Desuden forekommer der forskellige krav iht. valg af materialer, alt efter den valgte varmekilde.

Hvilken varmekilde er bedst til badeværelset?

Både radiatorer, gulvvarme samt varmepaneler mv. kan anvendes i badeværelset, hvor mange nyere ejendomme har fået installeret gulvvarme, da det giver en større komfort, da man undgår at der er fodkoldt. Desuden sikrer gulvvarme hurtig tørring af overflader især gulve, man får et mere jævnt opvarmet rum, og det kræver ingen rengøring, maling mv.

Hvilken type radiator skal jeg vælge til mit badeværelse?

Radiatorer er generelt ikke gode til fugt, og det er vigtigt, at man vælger en radiator, som er designet til fugtige rum. Dog er disse også kun designet til fugt i luft, og dermed bør radiatorer aldrig udsættes for direkte kontakt med vand. Der findes vandbaserede og Elbaserede-radiatorer/varmepaneler, som hver har sine fordele. Radiatorer med vand som varmekilde anvender husets varmeanlæg, såsom fjernvarme eller fyr, hvilket oftest er den billigste løsning i drift. Da rørføring til badeværelser kan være besværlig grundet membraner mv. kan det dog være en fordel at anvende Elbaserede radiatorer, da disse blot kræver en stikkontakt. Ligeledes vil denne være uafhængig af resten af systemet, og dermed kan den anvendes og holde badeværelset lunt, selv hvis resten af systemet er slukket eksempelvis hen over sommeren.

Det kan oftest anbefales, at man vælger en radiator, som også kan tørre håndklæder. Derved får man både varme i rummet og undgår for meget fugt i luften ved at tørre våde håndklæder hurtigst muligt.

Hvilken type gulvvarme skal jeg vælge til mit badeværelse?

Elgulvvarme er let og billigt at installere, men er til gengæld mere omkostnings tung i drift. Hvor vandbaseret gulvvarme koste mere i installation, er denne løsning dog billigere på den lange bane. Desuden er den vandbaserede gulvvarme mere miljøvenlig i forhold til den elbaserede, og i de fleste tilfælde er denne den bedste løsning.

Dog kan der være enkelte fortalere for at vælge elgulvvarme. Det kan eksempelvis være hvis badeværelset er meget småt, og det dermed ikke kan svare sig
omkostningsmæssigt, da besparelsen på energiforbruget er lille i forhold til installationsomkostningerne. Ved valg af elgulvvarme, skal man dog være
opmærksom på at undgå for høj effekt, da mange gulvmaterialer ikke kan tåle for høje temperature.

Radiatoren var placeret i vådzonen, da jeg flyttede ind..

Som andelshaver er man juridisk ansvarlig for boligen samt tilhørende installationer og konstruktioner efterlever lovgivningen. Når man overdrager en andelsbolig (modtager nøglen), er det altid købers pligt at gøre indsigelser på manglendeelementer, ulovlige installationer, bygningsdele mv. indenfor indsigelsesfristen. Gør du ikke indsigelser, er du efter indsigelsesfristen juridisk ejer af boligens inkl. lovlige/ulovlige elementer og installationer. Indsigelsesfristen er typisk er 10-14 dage efter overdragelsen har fundet sted.

Fradrag på ulovlig rørgennemføring gennem vådrumsmembran (sælger)…

Gives der fradrag på ulovlig rørgennemføring kan sælger vælge at udbedre disse, hvor efter administrator kan slette fradraget ved overdragelse.

Fradrag på ulovlig rørgennemføring gennem vådrumsmembran (køber)…

Køber du en bolig med fradrag på ulovlig rørgennemføring, overtager du også pligten for at hurtigst muligt at udbedre dette, så boligen overholder de gældende regler.

EMNEFORBEDRING (JA/NEJ)AFSKRIVNINGSÅRBEMÆRKNINGER
TermostatventilerJA20 år
Gulvvarme (vandbåren)JA30 år
Etablering af ekstra radiatorJA30 årForeningens godkendelse kræves.
Fjernelse af radiator kræver foreningens godkendelse
El panelJA10 årSkal være installeret af aut. el-installatør
Følg os på de sociale medier