Armatur i bad

Det er et krav, at armaturer er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav. Der kan opnås besparelser på varmeregningen ved at udskifte jeres gamle armatur.

Definitioner

Hvad er et armatur

Et armatur er også kendt som et blandingsbatteri, som har til funktion at blande det varme og kolde vand til bruseren. Dette armatur er normal vis placeret i brusenichen, eller er koblet sammen med en vandhane hvorfra der er tilkoblet brusehoved.

Eksempler på materialer til armaturer

  • Rustfrit stål
  • Messing
  • Krom
  • Kobber

Lovgivning

  • Bygningsreglementet (BR)
  • Normer for vand/afløb
  • SBI
  • ABF
  • Fabrikantens anvisninger

Hvilke krav er der til armaturer i bad?

Et armatur skal monteres korrekt og være CE mærket og have VA-godkendelse.
Disse sikrer bl.a. at armaturet samt dets materialer lever op til de standard krav, som sikrer at det har en rimelig levetid.

Hvilket armatur skal jeg vælge?

Armaturer kan vælges baseret på design, men mange vælger i dag også ud fra et bæredygtigheds perspektiv. Der er muligheden for at vælge armaturer der er vandbesparende og som lever op til Ecodesign kravene.

Man skal dog være opmærksom på, hvilken type materiale ens brugsvands rør og samlinger er udført i. Der kan nemlig forekomme tæringer, hvis man vælger at blande metaller i sin føring af brugsvand. Som hovedregel bør man dog ikke blande metaller sammen, i sin brugsvandsinstallation. Skulle man gøre det alligevel, bør de ædleste metaller komme til sidst i systemet.

Armaturet forekom med nedbrudt overflade, da jeg flyttede ind..

Som andelshaver er man juridisk ansvarlig for boligen samt tilhørende installationer og konstruktioner efterlever lovgivningen. Når man overdrager en andelsbolig (modtager nøglen), er det altid købers pligt at gøre indsigelser på manglende elementer, ulovlige installationer, bygningsdele mv. indenfor indsigelsesfristen. Gør du ikke indsigelser, er du efter indsigelsesfristen juridisk ejer af boligens inkl. lovlige/ulovlige elementer og installationer. Indsigelsesfristen er typisk er 10-14 dage efter overdragelsen har fundet sted.

Fradrag på nedbrudt armatur (sælger)…

Gives der fradrag på nedbrudt armatur kan sælger vælge at udbedre disse, hvor efter administrator kan slette fradraget ved overdragelse.

Fradrag på nedbrudt armatur (køber)…

Køber du en bolig med fradrag på nedbrudt armatur, overtager du også pligten for at hurtigst muligt at udbedre dette, så boligen overholder de gældende regler.

Afskrivninger på varmekilder

EMNEFORBEDRING (JA/NEJ)AFSKRIVNINGSÅRBEMÆRKNINGER
Armatur/vandhaneJA20 år
Termostatventiler/balofixJA20 år
Gulvvarme (vandbåren)JA30 år
Etablering af ekstra radiatorJA30 årForeningens godkendelse kræves.
Fjernelse af radiator kræver foreningens godkendelse
Følg os på de sociale medier