BYGGEATTEST / IBRUGTAGNINGSTILLADELSE OG BYGGERÅDGIVNING

Det er et krav, at man får en byggeattest / ibrugtagningstilladelse, hvis der er udført arbejde som har krævet byggetilladelse. Byggesattesten er kommunens endelige tilladelse til, at du kan tage byggeriet i brug, når arbejdet er afsluttet.

Lovgivning

  • Byggeloven
  • Bygningsreglementet (BR)

Eksempler på arbejde der kræver byggetilladelse

  • Tilbygninger
  • Inddragelse af areal i tagetagen til beboelse
  • Sammenlægning af lejligheder
  • Ændringer af bærende konstruktioner
  • Ændringer af brandmæssige forhold mm.

Alt byggearbejde skal udføres iht. bygningsreglementet.

Hvordan sikrer man sig at arbejdet bliver udført iht. bygningsreglementet?

Det er en god idé at have en byggerådgiver på igennem hele processen, så man sikrer sig, at projektet bliver udført lovligt. Ved at have en rådgiver knyttet til projektet, både store og små, sikrer man sig, at den korrekte og nødvendige dokumentation og tegningsmateriale bliver indsendt i forbindelse med færdigmeldingen af arbejdet. Dette vil sikre dig som bruger en hurtigere proces.

Hvorfor er det vigtigt at få en byggeattest / ibrugtagningstilladelse?

Uden byggeattest / ibrugtagningstilladelse for det udførte arbejde, kan man ikke sikre sig, at kommunen har godkendt arbejdet. Kommunens godkendelse er et krav iht. byggeloven, og det er derfor ikke lovligt at tage bygningsdele/rum, omfattet af krav om bygningstilladelse, i brug uden denne.

Hvad sker der, hvis man skal færdigmelde arbejde, som ikke er ajour med byggetilladelsen?

Det er vigtigt, at man følger byggetilladelsen når arbejdet udføres. Ændrer man mening om arbejdets omfang under udførelsen, er det vigtigt at få opdateret sin byggetilladelse hurtigst muligt, da ibrugtagningstilladelsen er en godkendelse af at arbejdet er udført iht. byggetilladelsen. Udførelse af arbejde uden byggetilladelse, når dette kræves, udløser en bøde. Kommunen kommer til tider ud på besigtigelse af byggeprojekter og tager stikprøver, dermed er der stor risiko ved ikke at udføre projektet som aftalt. Bemærk at en byggetilladelse ikke er en godkendelse, men en tilladelse til at opføre det ansøgte. Det er altid bogens ejer som er ansvarlig for de gældende regler er overholdt.

Hvor søger man om ibrugtagningstilladelse?

Der søges om ibrugtagningstilladelse samme sted, som ansøgningen om byggetilladelsen er foretaget. De enkelte kommuner har information omkring ansøgninger og diverse krav på de respektive hjemmesider, hvor selve ansøgningen og færdigmelding af byggeprojekter foretages på https://www.bygogmiljoe.dk/, som ligeledes har information og guides til korrekt dokumentation.

Definitioner

Hvad er en byggeattest / ibrugtagningstilladelse?

Byggeattest og ibrugtagningstilladelse er to ord for samme koncept: Kommunens godkendelse af det arbejde der er udført, som giver tilladelse til at anvende bygningsdele/rum som har været del af arbejdet.

  • Færdigmeldelse: færdigmelding af byggeriet, som skal indeholde tegningsmateriale, dokumentation samt erklæring om, at arbejdet er udført iht. byggetilladelsen. Arbejdet færdigmeldes for at kommunen kan give ibrugtagningstilladelse.
EMNEFORBEDRING (JA/NEJ)AFSKRIVNINGSÅRBEMÆRKNINGER
Udgifter til div. byggetilladelser, myndighedsudgifter mv.JAAfhænger af det ansøgte
RådgiverudgifterJAAfhænger af det udførte
Følg os på de sociale medier