Termostater

Det er et krav, at varmekilder skal være forsynet med udstyr, som kan regulere varmeafgivelsen i det enkelte rum. For at dette fungere skal termostater være funktionsdygtige og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som rengøring og justering, så termostaterne virker som de skal. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Der kan opnås forbedring på arbejde som tilfører boligen værdi, som nyere termostater mv.

Lovgivning

  • Bygningsreglementet (BR)
  • ABF
  • Fabrikantens anvisninger
  • DS469: Varme- og køleanlæg i bygninger

Kan det betale sig at udskifte radiator termostater?

Gamle termostater er ineffektive, og koster ekstra på energiregningen hvert år. Det er nemlig muligt at spare meget varme, hvis man vælger at udskifte gamle termostater med nye automatiske termostater, idet de regulerer varmeforbruget efter behov. Termostater der f.eks. automatisk slukker for varmen, når der luftes ud, kan spare forbrugeren for en ekstra regning for nedkøling af returvand. Ligeledes kan de automatiske termostater lukke for varmen, hvis der leveres nok varme fra bl.a. mennesker og solindfald, og dermed spares der energi.

Termostaterne fungerede ikke, da jeg flyttede ind…

Som andelshaver er man juridisk ansvarlig for boligen samt tilhørende installationer og konstruktioner efterlever lovgivningen. Når man overdrager en andelsbolig (modtager nøglen), er det altid købers pligt at gøre indsigelser på manglende elementer, ulovlige installationer, bygningsdele mv. indenfor indsigelsesfristen. Gør du ikke indsigelser, er du efter indsigelsesfristen juridisk ejer af boligens inkl. lovlige/ulovlige elementer og installationer. Indsigelsesfristen er typisk er 10-14 dage efter overdragelsen har fundet sted.

Fradrag på ineffektive termostater (sælger)…

Gives der fradrag på ineffektive termostater, kan sælger vælge at udskifte disse, hvor efter administrator kan slette fradraget ved overdragelse.

Fradrag på ineffektive termostater (køber)…

Køber du en bolig med fradrag på ineffektive termostater, overtager du også pligten for at hurtigst muligt at udskifte disse, så boligen overholder de gældende regler.

Definitioner

Hvad er termostater

Der skal altid være termostater tilsluttet varmegivere, så som radiatorer, gulvarme mv. Termostaterne giver brugeren mulighed for at indstille temperaturen på varmegivere i de individuelle rum i boligen. Termostaterne kan også fås som automatiske, og regulerer dermed selv varmeafgivelsen efter behovet i de individuelle rum. Varmeafgivelsen afhænger både af brugerens indstillinger, men også af andre varmekilder i rummet, såsom mennesker, elektronik og madlavning.

EMNEFORBEDRING (JA/NEJ)AFSKRIVNINGSÅRBEMÆRKNINGER
TermostatventilerJa20 år
Følg os på de sociale medier