Opvarmning

Det er et krav, at varmeanlægget samt varmegivere er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav. Der kan opnås besparelser på varmeregningen ved at udskifte jeres gamle varmeanlæg eller varmegivere.

Lovgivning

 • Bygningsreglementet (BR)
 • ABF
 • Fabrikantens anvisninger

Eksempler på opvarmnings metoder

 • Fjernvarme
 • Solvarme
 • Jordvarme
 • Vand-varmepumpe
 • Træpillefyr
 • Oliefyr
 • Gasfyr
 • Elvarme
 • Brændeovn

Eksempler på varmegivere

 • Radiatorer
 • Konvektorer
 • Gulvvarme
 • Strålevarme
 • Indblæsningsåbninger i varmluftanlæg

Jeg skal have skiftet mit varmeanlæg, hvilken type anlæg bør jeg skifte til?

Det anbefales at vælge varmepumpe/-r, solvarme, jordvarme, træpillefyr eller fjernvarme anlæg, da de alle antages at være fremtidens opvarmnings metoder.

Jordvarme kræver dog meget plads og er dyr i installation, dog er det sammen med vand-varmepumpe i den lave ende af driftsomkostninger. Hvor solceller også kræver meget plads kan det varmeproduktionen ende med at være helt gratis.

Fjernvarme kræver, at der er et eksisterende system at koble sig på, ellers skal dette lægges forud for udskiftningen af systemet i boligen/ejendommen. Hvor der allerede er lagt rør til fjernvarme, er der ofte tilkoblings pligt, og det er derfor ikke muligt at udskifte dette system.

Det er ikke anbefalet at skifte til el-varme, da det ikke anses som værende en bæredygtig opvarmnings metode.

Det er ikke lovligt at installere gasfyr, oliefyr eller brændeovn i boliger, hvor disse ikke allerede findes. Det er dog lovligt at udskifte sit eksisterende system med et nyere system af samme type.

Eksempler på fejl og mangler på varme anlægget

 • Utæt anlæg
 • Lav ydeevne (ældre anlæg)
 • Utætte rør og radiatorer
 • Manglende isolering af rør
 • Luft i radiatorer
 • Fugtskjolder bag radiatorer og ved varmerør
 • For lavt tryk
Ventilerne på radiatorerne fungerede ikke da jeg flyttede ind.

Som andelshaver er man juridisk ansvarlig for boligen samt tilhørende installationer og konstruktioner efterlever lovgivningen. Når man overdrager en andelsbolig (modtager nøglen), er det altid købers pligt at gøre indsigelser på manglende elementer, ulovlige installationer, bygningsdele mv. indenfor indsigelsesfristen. Gør du ikke indsigelser, er du efter indsigelsesfristen juridisk ejer af boligens inkl.
lovlige/ulovlige elementer og installationer. Indsigelsesfristen er typisk er 10-14 dage efter overdragelsen har fundet sted.

Varmeanlægget yder ikke som det skal, bør jeg skifte det?

Det anbefales at få en fagmand til at gennemgå og rense anlægget, før det overvejes at udskifte anlægget. Er det et ældre anlæg, med utætheder som generelt er i i dårlig stand, anbefales det at udskifte det. Desuden kan det anbefales at udskifte varmeanlægget, hvis man anvender en ældre form for opvarmnings metode. Der kan nemlig være en økonomisk gevinst, da ældre opvarmnings metoder oftest er dyre i drift.

Fradrag på ulovlige/mangelfuldt anlæg (sælger)…

Gives der fradrag på ulovligt/mangelfuldt anlæg, kan sælger vælge at udbedre disse, hvor efter administrator kan slette fradraget ved overdragelse.

Fradrag på ulovlige/mangelfuldt anlæg (køber)…

Køber du en bolig med fradrag på ulovligt/mangelfuldt anlæg, overtager du også pligten for at hurtigst muligt at udbedre dette, så boligen overholder de gældende regler.

Definitioner

Hvad er et varmeanlæg

Et varmeanlæg anvendes til at opvarme indendørs arealer, som boliger, kontorer mv samt brugsvand. Et varmeanlæg kan bestå af forskellige komponenter, da de nævnte typer varmeanlæg opvarme på forskellig hvis. Herunder nævnes nogle af de faglige termer i denne forbindelse:

 • Jordvarmepumpe – en varmepumpe der udnytter jordvarme til opvarmning af vand, som sendes rundt til diverse varmegivere i ejendommen. Det anbefales at anvende varmepumper sammen med gulvvarme for at få mest ud af anlægget.
 • Rørisolering – isoleringen mindsker varmetabet gennem rørenes overflade, derfor er det vigtigt at sørge for at denne er intakt.
 • Cirkulationspumpe – Cirkulationspumpen pumper det opvarmede vand fra varmeanlægget rundt i ejendommen.
 • Ekspansionsbeholder – en trykudligner som tager varmeudvidelsen af vand i et vandfyldt system.

Afskrivninger på varmeanlæg og varmegivere

EMNEFORBEDRING (JA/NEJ)AFSKRIVNINGSÅRBEMÆRKNINGER
Individuel varme: Gas og petroleumJa10 årÅrligt eftersyn på gas.
Skal være udført af autoriseret installatør.
Individuel gascentralvarmeJa20 årHvert 2. år eftersyn på gas.
Skal være udført af autoriseret installatør.
TermostatventilerJa20 år
Gulvvarme (vandbåren)Ja30 år
Brænde- og kakkelovne som supplementsvarmeJa20 årSkal være godkendt og serviceret af skor-
stensfejer. Hvis opsat efter 1. juni 2008,
skal der forevises prøvningsattest.
Løse gasovneJaKrav om dokumentation for årligt eftersyn.
Løse el-ovneJa
Etablering af ekstra radiatorJa30 årForeningens godkendelse kræves.
Fjernelse af radiator kræver foreningens
godkendelse.
Følg os på de sociale medier