Stikprøvevis adskillelse

Det er et krav, at el-installationer er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger

Generelt ved stikprøvevis adskillelse

GENERELT

Indmuringsdåser, rosetter mv.

Enhver ændring af dåser/materiel/Indmuringsdåser mv. skal overholder fabrikantens anvisning. Skruer i bund af dåsen, i skrutårne, nedskæring af dåsedybden samt ekstra udborede huller i dåsen til kabelføring ej lovligt, da kapsling brydes. Ny(e) indmuringsdåser nødvendigt, eller forsejlning med 650 graders fuge. Nogle producenter godkender alene skruer/søm fjernet. Medfødte aflastningsbøjler mv. skal anvendes
DATABLADE med eksemplerFuga indmuringsdåse + clipsrosette + 650 graders brandfuge.

Panelunderlag, stikkontakter mv.

Manglende kabelaflastning i dåse. Indkommende kabler og rør skal aflastes med strips. Andre godkendte tilbehør som plasttyller kan ligeledes anvendes. Mindre huller kan fuges, brand fuge anbefales.
DATABLADE med eksemplerFuga panelunderlag + plasttylle + 650 graders brandfuge.

Aflastning

Dobbelt isolering på kabel ej ført tilstrækkeligt ind i dåsen/underlag. Installationen må ej fremstå blottet og fabrikantens anvisning skal anvendes.
DATABLADE med eksemplerFuga panelunderlag + plasttylle + 650 graders brandfuge.

Fastgørelse

Manglende fastgørelse. Kabler, rørinstallationer og monteringsmateriel, som fx afbrydere, stikkontakter og samledåser mm, skal være fastgjort forsvarligt til bygningsdele mm. Fastgørelse til uvedkommende rørsystemer accepteres ikke. EHB. 6.3.14. SB6: Tabel 52A+52B.
DATABLADE med eksemplerFuga panelunderlag + plasttylle + 650 graders brandfuge.

Jord i stikkontakter

Manglende aktiv jordforbindelse, lovkrav fra 1. april 1975 #SB. Hvis en stikkontakt har en jordkontakt, SKAL der være fremført en virksom beskyttelsesleder, som forbindes til jordkontakten. (1. februar 2009). #SB6.
DATABLAD med eksemplerFuga stikkontakt med jord

Tangenter

Defekt ramme/tangent, ændring nødvendig.
DATABLADE med eksemplerFUGA tangent + FUGA tangent dobbelt stikkontakt + FUGA tangent stikkontakt med jord + FUGA plasttylle.

Renovering

Gamle stofledninger i installationen, udskiftning anbefales grundet brandfare. Der skal løbende tags stilling til om boligens installationer lever op de alm. sikkerhedskrav, så brugeren beskyttes. Det er især også vigtig de gældende lovkrav overholdes, i forbindes med løbende renovering/fornyelser.

GENERELT FOR KØKKEN

1. april 1975 – mindst 3 stikkontrakter med jord.

1. april 1983 – mindst 3 stk. disponible stikkontakter med jord.

1. juli 2019 – 3 disponible stikkontakter i køkkenregionen skal placeres hvor transportable køkkenapparater (fx kaffemaskine og køkkenmaskiner) skal bruges.

2003 – Installationer udføre efter 2003, skal fordeles på 2 grupper, En to- eller trefaset gruppe regnes kun som én gruppe. SB6

GENERELT FOR BADEVÆRELSER

1 april 1975 – Aktiv jordforbindelse. lovkrav fra 1. april 1975 #SB6.

1994 – Krav til stikkontakt i badeværelse (1. april 1994). #SB6. kontakter må ikke forefindes i vådområderne A eller B. Område 0: Kun brugsgenstande, som er specielt beregnet til brug i et badekar. Materiellet skal mindst være IPX7.

1. januar 2003Område 1: Kun stikkontakter og kun følgende fastmonterede brugsgenstande må være tilsluttet: vandvarmere og afløbspumper (fra 1. januar 2003), belysningsarmaturer forsynet via en SELV-kreds (lavvolt), pumper m.v. til boblebade må dog installeres i rummet under badekarret. Materiellet skal mindst være IPX4.
Område 2: Kun stikkontakter, og kun følgende fastmonterede brugsgenstande må være tilsluttet:
vandvarmere og afløbspumper, belysningsarmaturer, ventilatorer, varmeapparater, og udstyr til boblebade som opfylder de relevante standarder. Materiellet skal mindst være IPX4. Det er tilladt at placere en stationær vaskemaskine i område 2, hvis vaskemaskinen har en kapslingsklasse på mindst IPX4, hvilket fremgår af vaskemaskinens mærkeplade. Langt de fleste vaskemaskiner har en kapslingsklasse på IPX4.
Område 3: Kun materiel og brugsgenstande af kapslingsklasse IPX0. Dog må der ikke installeres stikkontakter i område 3 over område 1 og 2.

1. februar 2009 – hvis en stikkontakt har en jordkontakt, SKAL der være fremført en virksom beskyttelsesleder, som forbindes til jordkontakten.

1. juli 2019 – er områderne i badeværelset defineret anderledes og der er ikke længere et område 3. Der er nu et område 0, 1 og 2. #SB6.

Følg os på de sociale medier