Stikprøvevis adskillelse

Det er et krav, at el-installationer er intakte, og at de er blevet vedligeholdt. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejdet. Eksempelvis at anlægget efterses med jævne mellemrum, således det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for, at montering/opførelse er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El-håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger

Generelt ved stikprøvevis adskillelse

GENERELT

Indmuringsdåser, rosetter mv.

Enhver ændring af dåser/materiel/indmuringsdåser mv. skal overholde fabrikantens anvisninger. Skruer i bunden af dåsen, i skruetårne, nedskæring af dåsedybden samt ekstra udborede huller i dåsen til kabelføring er ikke lovligt, da kapsling brydes. Forsejlning med 650 graders fuge eller ny(e) indmuringsdåser er derfor nødvendig(e). Nogle producenter godkender alene skruer/søm fjernet. Medfødte aflastningsbøjler mv. skal anvendes
DATABLADE med eksemplerFuga indmuringsdåse + clipsrosette + 650 graders brandfuge.

Panelunderlag, stikkontakter mv.

Manglende kabelaflastning i dåse – Indkommende kabler og rør skal aflastes med strips. Andet godkendt tilbehør som plasttyller kan ligeledes anvendes. Mindre huller kan fuges (brandfuge anbefales).
DATABLADE med eksemplerFuga panelunderlag + plasttylle + 650 graders brandfuge.

Aflastning

Dobbeltisolering på kabel skal være ført tilstrækkeligt ind i dåse/underlag. Installationen må ej fremstå blottet og fabrikantens anvisning skal anvendes.
DATABLADE med eksemplerFuga panelunderlag + plasttylle + 650 graders brandfuge.

Fastgørelse

Manglende fastgørelse – Kabler, rør-installationer og monteringsmateriel (afbrydere, stikkontakter, samledåser mm.) skal være fastgjort forsvarligt til bygningsdele mm. Fastgørelse til uvedkommende rørsystemer accepteres ikke. EHB. 6.3.14. SB6: Tabel 52A+52B.
DATABLADE med eksemplerFuga panelunderlag + plasttylle + 650 graders brandfuge.

Jord i stikkontakter

Manglende aktiv jordforbindelse, lovkrav fra 1. april 1975 #SB. Hvis en stikkontakt har en jordkontakt, SKAL der være fremført en virksom beskyttelsesleder, som forbindes til jordkontakten. (1. februar 2009). #SB6.
DATABLAD med eksemplerFuga stikkontakt med jord

Tangenter

Ved defekt ramme/tangent er ændring nødvendig.
DATABLADE med eksemplerFUGA tangent + FUGA tangent dobbelt stikkontakt + FUGA tangent stikkontakt med jord + FUGA plasttylle.

Renovering

Gamle stofledninger i installationen – Udskiftning anbefales grundet brandfare. Der skal løbende tages stilling til om boligens installationer lever op de alm. sikkerhedskrav, således brugeren beskyttes. Det er også vigtig, at gældende lovkrav overholdes i forbindes med løbende renovering og/eller fornyelser.

GENERELT FOR KØKKEN

1. april 1975 – mindst 3 stikkontakter med jord.

1. april 1983 – mindst 3 stk. disponible stikkontakter med jord.

1. juli 2019 – 3 disponible stikkontakter i køkkenregionen skal placeres hvor transportable køkkenapparater (f.eks. kaffemaskine og køkkenmaskiner) skal bruges.

2003 – Installationer udført efter 2003, skal fordeles på 2 grupper. En to- eller trefaset gruppe regnes kun som én gruppe (SB6).

GENERELT FOR BADEVÆRELSER

1. april 1975 – Aktiv jordforbindelse. Lovkrav fra 1. april 1975 #SB6.

1994 – Krav til stikkontakt i badeværelse (1. april 1994). #SB6. Kontakter må ikke forefindes i vådområderne A eller B.
Område 0: Kun brugsgenstande specielt beregnet til brug i et badekar og materiellet skal mindst være IPX7.

1. januar 2003Område 1: Kun stikkontakter og kun følgende fastmonterede brugsgenstande må være tilsluttet: Vandvarmere og afløbspumper (fra 1. januar 2003) og belysningsarmaturer forsynet via en SELV-kreds (lavvolt). Pumper mv. til boblebade må dog installeres i rummet under badekarret. Materiellet skal mindst være IPX4.
Område 2: Kun stikkontakter og følgende fastmonterede brugsgenstande må være tilsluttet:
Vandvarmere og afløbspumper, belysningsarmaturer, ventilatorer, varmeapparater og udstyr til boblebade som opfylder de relevante standarder. Materiellet skal mindst være IPX4. Det er tilladt at placere en stationær vaskemaskine i område 2, hvis vaskemaskinen har en kapslingsklasse på mindst IPX4, hvilket fremgår af vaskemaskinens mærkeplade (langt de fleste vaskemaskiner har en kapslingsklasse på IPX4).
Område 3: Kun materiel og brugsgenstande af kapslingsklasse IPX0. Dog må der ikke installeres stikkontakter i område 3 over område 1 og 2.

1. februar 2009 – Hvis en stikkontakt har en jordkontakt, SKAL der være fremført en virksom beskyttelsesleder, som forbindes til jordkontakten.

1. juli 2019 – Er områderne i badeværelset defineret anderledes og der er ikke længere et område 3: Der er nu et område 0, 1 og 2. #SB6.

Følg os på de sociale medier