Kontrol – Tilslutning af brugsgenstande

Det er et krav, at el-installationer er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger
Generelt ved tilslutning af brugsgenstande og hvidevarer

Ej muligt at besigtige installation bag maskine

Ved et eltjek/eleftersyn i andelsboliger, er det ikke altid muligt at kontrollere tilslutningen til den enkelte hvidevarer. Årsagen er der ofte er anvendt samlinger bag den fastmonterede maskine, som vil kræve adskillelse af køkken/ hvidevarer mv., hvilket kan forårsage skader på maskinen, køkken, gulv mv. Kan samlinger ikke besigtiges visuelt, anvendes teksten “ej muligt at besigtige installation bag maskine”.
Skulle det senere vise sig at samlingen ikke er udført efter foreskrifterne, vil der være tale om skjulte fejl og mangler. Dette er altid en sag mellem køber og sælger.

Tilledning beskadiget/ej monteret korrekt i stikprop.

Ved “gør det selv arbejde”, opleves ofte fejlmonterede tilslutningssteder, tilpropper mv. Det er vigtigt fabrikantens anvisninger, så man ikke går på kompromis med personsikkerhed.

Seperat installation bør/skal fremføres, så installation ej overbelastes unødvendigt# SB Tabel 52-E1.

Ved etablering af hvidevarer, skal installationen altid dimensioneres efter boligens forhold. Udvides boligen med flere hvidevare, skal der ligeledes installeres ekstra sikringsgrupper og installation, så alle hvidevarer kan kører samtidig, og ikke overbelaster sikringen og kabelinstallationen.

Mangler aktiv jordforbindelse.

1. april 1985 blev det lovpligtigt at sikre beskyttelse mod indirekte berøring, også kaldt aktiv jordforbindelse. Beskyttelse mod indirekte berøring skal være udført som krævet for eksisterende og nye brugsgenstande.
Fx. skal stationære køle- og fryseapparater mv., skal altid være beskyttet mod indirekte berøring. Ofte kan dette løses ved montering af stikpropper eller ligende løsning. Det er ret almindeligt at alle hvidevarer produceret udenfor Danmarks grænser har et andet jordringssystem end vi har i Danmark, hvorfor stikpropper og ligende, skal udskiftes eller konverteres til de Danmarks normer.

Forkert brug af tilledningen.

Tilledning må ikke indmures eller indstøbes direkte, og må kun anbringes i eller på jord som midlertidig installation, samme gælder byggepladsinstallationer. #SB6, 521.7.2 Oplægning (kap. 811 og 704).
Ligeledes skal en tilledning tilsluttes til den faste installation i det rum (eventuelt i det fri), hvor det elektriske materiel anvendes. #SB6: 521.8.2.

Følg os på de sociale medier