Kontrol: Tilslutning af brugsgenstande

Det er et krav, at el-installationer er intakte, og at de er blevet vedligeholdt. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejdet. Eksempelvis at anlægget efterses med jævne mellemrum, således det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for, at montering/opførelse er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El-håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger
Generelt ved tilslutning af brugsgenstande og hvidevarer

Ej muligt at besigtige installation bag maskine

Ved et el-tjek/el-eftersyn i andelsboliger er det ikke altid muligt at kontrollere tilslutningen til den enkelte hvidevare. Årsagen er, at der ofte er anvendt samlinger bag den fastmonterede maskine, som vil kræve adskillelse af køkken/hvidevarer mv. hvilket kan forårsage skader på maskinen, køkken, gulv og lignende. Kan samlinger ikke besigtiges visuelt, anvendes teksten – “Ej muligt at besigtige installation bag maskine”.
Skulle det senere vise sig, at samlingen ikke er udført efter foreskrifterne, vil der være tale om skjulte fejl og mangler. Dette er altid en sag mellem køber og sælger.

Tilledning beskadiget/ej monteret korrekt i stikprop.

Ved gør-det-selv-arbejde opleves ofte fejlmonterede tilslutningssteder, tilpropper mv. Fabrikantens anvisninger er altid vigtige at følge, således der ikke bliver gået på kompromis, når det kommer til personsikkerhed.

Seperat installation bør/skal fremføres, så installation ej overbelastes unødvendigt (#SB Tabel 52-E1.)

Ved etablering af hvidevarer, skal installationen altid dimensioneres efter boligens forhold. Udvides boligen med flere hvidevarer, skal der ligeledes installeres ekstra sikringsgrupper og installation, så alle hvidevarer kan køre samtidig uden at overbelaste sikring og kabelinstallationen.

Mangler aktiv jordforbindelse.

1. april 1985 blev det lovpligtigt at sikre beskyttelse mod indirekte berøring – Dette bliver også kaldt aktiv jordforbindelse. Beskyttelse mod indirekte berøring skal være udført som krævet for eksisterende og nye brugsgenstande.
Eksempelvis skal stationære køle- og fryseapparater mv. altid være beskyttet mod indirekte berøring. Ofte kan dette løses ved montering af stikpropper eller ligende løsning. Det er ret almindeligt, at alle hvidevarer produceret udenfor Danmarks grænser har et andet jordingssystem end vi har i Danmark. I dette tilfælde skal stikpropper og ligende udskiftes eller konverteres til de Danmarks normer.

Forkert brug af tilledningen.

Tilledning må ikke indmures eller indstøbes direkte og må kun anbringes i eller på jord som midlertidig installation. Det samme gælder byggepladsinstallationer. #SB6, 521.7.2 Oplægning (kap. 811 og 704).
Ligeledes skal en tilledning tilsluttes den faste installation i det rum (eventuelt i det fri), hvor det elektriske materiel anvendes. #SB6: 521.8.2.

Følg os på de sociale medier