Spot-installation (230V)

Det er et krav, at el-installationer er intakte, og at de er blevet vedligeholdt. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejdet. Eksempelvis at anlægget efterses med jævne mellemrum, således det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for, at montering/opførelse er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El-håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger

Generelt ved spot installationer

Installation

Indbygningsspot monteret i nedsænkede lofter mv. anses som fast installation, hvorfor minimumskravet for kabelføring er 1,5 mm2 – SB6 Tabel 52-E1. Bemærk at færdigbyggede dimensionerede spot-sæt med tilhørende kabler/lednings-længder kun må anvendes efter fabrikantens anvisning og derfor ikke må ændres.

Montering i badezone

230V-indbygningsspot klasse 1, 2 og 3 kan anvendes i en brusekabine, hvis højde til loft er min. 225 cm. Ved lofthøjde under 225 cm. skal anvendes Klasse 3, hvilket typisk er 12V lavvolt indbygningsspots. Ens for alle gælder kapslingsklassen på minimum IP44. Ved brug af transformer skal denne placeres uden for de 3 zoner.

Montering i trælofter

Alle belysningsarmaturer skal være i overensstemmelse med EN 60598 og være forsynet med F-mærke, hvis de skal opsættes på brandbart underlag. F-mærket skal være anbragt på armaturet (dette behøver dog ikke være synligt, når armaturet er monteret). Armaturer med følgende mærkning, må ikke dækkes af isolationsmateriale:

Montering i isolering

Alle belysningsarmaturer skal være i overensstemmelse med EN 60598 og være forsynet med F-mærke, hvis de skal opsættes på brandbart underlag. F-mærket skal være anbragt på armaturet (dette behøver dog ikke være synligt, når armaturet er monteret). Armaturer der monteres således de er fuldstændig omsluttet af isolermateriale skal være mærket på følgende måde:

Følg os på de sociale medier