Spot installation 230V

Det er et krav, at el-installationer er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger

Generelt ved spot installationer

Installation

Indbygningsspots monteret i nedsænkede lofter mv. anses som fast installation, hvorfor min. kravet for kabelføring er 1,5mm2. SB6 Tabel 52-E1. Bemærk at færdigbyggede dimensionerede spotsæt med tilhørende kabler/lednings længder, kun må anvendes efter fabrikantens anvisning, og ikke må ændres.

Montering i badezone

230V indbygningsspot Klasse 1, 2 og 3 kan anvendes i en brusekabine, hvis højde til loft er min. 225 cm. Ved lofthøjder under 225 cm, skal anvendes Klasse 3, hvilket typisk er 12V lavvolt indbygningsspot. Ens for alle gælder en kapslingsklasse på minimum IP44. Ved brug af transformer, skal denne placeres udenfor de 3 zoner.

Montering i trælofter

Alle belysningsarmaturer skal være i overensstemmelse med EN 60598, og være forsynet med F-mærke, hvis de skal opsættes på brandbart underlag. F-mærket skal være anbragt på armaturet (behøver dog ikke være synligt når armaturet er monteret). Armaturer med følgende mærkning, må ikke dækkes af isolationsmateriale:

Montering i isolering

Alle belysningsarmaturer skal være i overensstemmelse med EN 60598, og være forsynet med F-mærke, hvis de skal opsættes på brandbart underlag. F-mærket skal være anbragt på armaturet (behøver dog ikke være synligt når armaturet er monteret). Armaturer der monteres, således at de er fuldstændigt omsluttet af isolermateriale, skal være mærket på følgende måde:

Følg os på de sociale medier