Belysning

Det er et krav, at el-installationer er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger

Generelt for belysning i bad

Belysning

Et hvert belysningsprodukt skal installeres lovligt og altid overholde fabrikantens anvisning. Mangler kuppelen er en ofte set fejl. Væg- og loftslamper skal have korrekt IP klasse i forhold til placeringen.

Fast installation

Fast installation skal udføres korrekt og altid overholde de gældende regler. SB Tabel 52-E1. (1. februar 2009) Krav til virksom jord, hvis der er jordklemme i spot.

Placering

Placering i zone 2 skal overholde SB6 afsnit 6 del 7, og have en minimum kapslingsklasse IP X4. Materiale med IP klasseX0 skal overholde SB afsnit 6 del 7, og skal monteres minimum 120 cm fra bruserhoved.

IP kapslingsklasse XX

IP koden er en international standard (IEC 60529) og en del af den danske lov, hvor den bliver beskrevet i (SB6) Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, § 803.2. Den angiver beskyttelsesgraden for elektrisk udstyr, hvilket udtrykker udstyrets evne til at modstå indtrængning af faste genstande og vand/væske i relevante udstyr.

XX
Første ciffer (faste genstande)
Andet ciffer (væsker)

Følg os på de sociale medier