Belysning

Det er et krav, at el-installationer er intakte, og at de er blevet vedligeholdt. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejdet. Eksempelvis at anlægget efterses med jævne mellemrum, således det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for, at montering/opførelse er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El-håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger

Generelt for belysning i bad

Belysning

Belysningsprodukter skal installeres lovligt og altid overholde fabrikantens anvisninger. Manglende kuppel er eksempelvis en ofte set fejl. Væg- og loftslamper skal have korrekt IP-klasse i forhold til placering af disse.

Fast installation

Fast installation skal udføres korrekt og altid overholde gældende regler. SB Tabel 52-E1.
(1. februar 2009) Krav til virksom jord, hvis der er jordklemme i spot.

Placering

Placering i zone 2 skal overholde SB6 afsnit 6 del 7 og have en minimum kapslingsklasse IP X4. Materiale med IP klasse X0 skal overholde SB afsnit 6 del 7 og skal monteres minimum 120 cm fra brusehoved.

IP kapslingsklasse XX

IP koden er en international standard (IEC 60529) og en del af den danske lov, hvor den bliver beskrevet i (SB6) Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, § 803.2. Den angiver beskyttelsesgraden for elektrisk udstyr, hvilket udtrykker udstyrets evne til at modstå indtrængning af faste genstande og vand/væske i relevante udstyr.

XX
Første ciffer (faste genstande)
Andet ciffer (væsker)

Følg os på de sociale medier