Plombering

Det er et krav, at el-installationer er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger

Hvad er en plombering?

Elmåler

Eltavlen er tilslutte forsyningsnettet, så du kan bruge strøm i din bolig. Foran eltavle sidder en elmåler, som måler boligens forbrug i kWh. I dag er næsten alle boliger forsynet med en elektronisk el måler, som automatisk indsender data om forbruge, som faktureres.

Plombering

Alle elmålere er forsejlet med en plombering, som verificere at der ikke er blevet pillet eller snydt med strømforbruget. Brydes Formålet med plombering, er at sikre, at måleren/måleanlægget fungerer i overensstemmelse med gældende regler, herunder at måleren/måleanlæggets legal metrologiske egenskaber er i overensstemmelse med typegodkendelsesattestens forudsætning om sikring af korrekt udmåling. Alle plomberinger skal have påstemplet verifikationsmærke.

plombering
Følg os på de sociale medier