Mærkning med tilhørsforhold/max sikringsstørrelse

Det er et krav, at el-installationer er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger

Er afdækningen/kapslingen intakt på el tavlen?

1. maj 1963: Krav om, at koblings- og betjeningsudstyr, herunder gruppeafbrydere, skal mærkes med tilhørsforhold. Det må ikke være muligt at forveksle de enkelte strømkredses (sikringers) tilhørsforhold.

22. august 1967: Krav om mærkning på eltavlen, der angiver sikringernes største tilladte mærkestrøm.

1.juli 2019: Krav om entydig mærkning af koblings- og betjeningsudstyr i tavlen, der angiver hvilke dele af den elektriske installation det betjener. Hvor der ikke er mulighed for forveksling af udstyret, kan der ses bort fra kravet om mærkning med tilhørsforhold.

Opmærkning
Følg os på de sociale medier