Overstrømsbeskyttelse/korrekt sikringsstørrelse/bundkontakter/pasringe eller lignende

Det er et krav, at el-installationer er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger

Hvad er overstrømsstrømsbeskyttelse?

Ved overstrømsbeskyttelse forstås at sikre installationen, så kabler, sikringer og sikringselemener passer sammen, så sikringen altid kobler ud/brænder fra før kablet.

Det er vigtigt der kontrolleres om sikringsholderne forefindes de korrekte sikringer, om mærkestrømmen for de anvendte automat- eller smeltesikringer med tilhørende pasringe eller bundkontakter, er større end anført på en eventuel mærkning om max. sikringsstørrelse, eller om mærkestrømmen svarer til det anvendte ledertværsnit, og om der er tegn på overbelastning (misfarvning af afdækninger, mange “brugte” sikringer o.l.).

Sikringsstørrelser

Sikringsforholdene skal dimensioneres således at de svarer til elinstallationen. Udkoblede smeltesikringer må aldrig genanvendes.

Pasringe

Pasringe og bundkontakter har til formål, at sikre der ikke kan anvendes større sikringer end hvad pasring og/eller bundkontakt tillader. Disse må aldrig være større end det anførte, på en eventuel mærkning om max. sikringsstørrelse.

Kabeltværsnit

I bolig installation skal altid anvendes min. 1,5mm2 kabel. Ledertværsnittet skal ligeledes tilpasses sikringerne, så sikringen kobler ud før kablet brænder. Tabeller kan findes i SB6, tabel 52-E1.

sikringer
Følg os på de sociale medier