Kabler og ledninger i tavle

Det er et krav, at el-installationer er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger

Kable og ledninger i tavle

Kabler og ledninger i eltavlen skal indføres korrekt efter fabrikantens anvisning, og gerne samme sted.

Hovedkabel

Hovedkabelet tilsluttes direkte på tavlens HPFI relæ, på den indgangssiden.

Sløjfeledninger

Fra HPFI relæet forsynes sikringsgrupperne med sløjfeledning på indgangssiden, sløjfeledningerne skal udføres i godkendt 90 graders sløjfeledning, og være min. 6mm2. Samme fase må ej sløjfes videre på samme sikringsgruppe, da faserne derved ikke bliver faseforskudt korrekt, og nul-leder derved overbelastes.

Installationskabler

Installationskablerne som forsyner boligens generelle installationer, monteres på sikringsgruppens afgangsside, og trækkes direkte ud i boligens installationer som lampeudtag, stikkontakter, afbrydere, hvidevarer mv. Det er vigtigt dobbelt isolering på kabler føres helt med ind i eltavlen, så kablet fremstår dobbeltisoleret på de synelige stykker.

Samlemuffer og samlinger

Frie samlinger i tavler skal generelt minimeres, og blotlagte ledere skal muffes med samlemuffe eller ligende godkendt materiale, men accepteres i begrænset omfang, så længe tavlen er dobbeltisoleret.
Ledninger, sløjfeledninger mv. som forlænges, bør forlænges med presmuffer eller ligende godkendt egnet og beregnet materiel, så ledningens egenskab er den samme som uden samling.

Afstandskrav

Installationer bør generelt udføres med god afstand, dog kræver installationer mellem SELV-PELV kredse, ekstra stor respektafstand.

kabler og ledninger
Følg os på de sociale medier