Overgangsmodstand til jord

Det er et krav, at el-installationer er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • ABF
  • Fabrikantens anvisninger

Hvad er overgangsmodstand til jord?

Kontrol af overgangmodstand til jord/jordelektrode, udføres for at sikre sig at jordelektroden TN/TT system, overholder kravet til overgangsmodstand til jord. Ub/Idn, f.eks. 50V/0,03A = 1666 ohm ved 30mA RCD. Målingen foretages i tavlen, ved at forbinde instrumentets L1 og N til en fase og nul i tavlen og PE lederen direkte til jordelektroden.

Hvilke regler gælder?

Kontrol af overgangsmodstand ti jord, er ligeledes en del af den kvalitetssikring der skal udføres, for at kontrollere om installationen skulle indeholde have fejl.

Overgangsmodstand
Følg os på de sociale medier