Isolationstest

Isolationstest

Det er et krav, at el-installationer er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • ABF
  • Fabrikantens anvisninger

Hvad er isolationstest?

Isolationstesten foretages i boligens eltavle uden spændning på installationen, og testes før brugsgenstande tilsluttes. I Danmark anvendes typisk 500V, som sendes gennem installationen fra en af de spændingsførende ledere til jord, isolationsmodstanden skal da mindst være 1MΩ. Denne enhed måles i Ohm Ω.

Opleves fejl under isolationstesten, skyldes dette typisk udefrakommende forurening, overbelastning, mekaniske fejl, fasefejl, eller naturlige nedbrydning af materialer i installationen.

Hvilke regler gælder?

Isolationstest er en lovpligtig test, som skal foretages før idriftsætning af el-installationerne i boligen, for at kontrollere om installationen skulle have fejl på isolationsmaterialet under montage eller fragt, såsom kabelkappen, låg, dåser, lamper, hvidevarer eller anden beklædning som er at finde i installationen.

isolationstest
Følg os på de sociale medier