IKmin og IKmax (kortslutningsmåling)

Det er et krav, at el-installationer er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • ABF
  • Fabrikantens anvisninger

Hvad er IKmin/IKmax (kortslutningsmåling)?

Kortslutningsmåling udføres for at beregne overensstemmelse mellem I2t energigennemslip, typisk for beskyttelse af kabler.

Ikmin test er et kortslutningstest, som udføres længst mulig væk fra boligens eltavlen, for at kontrollere om sikringerne i eltavlen udkoble/springe. I bolig udføres testen i 5 sekunder på den faste installation.

Ikmax test udføres for at kontrollere at materiel er dimensioneret korrekt for kortslutningsniveauet , f.eks. ved tavlemærkning.

Hvilke regler gælder?

Kontrol af IKmin og IKmax, udføres som en del af den kvalitetssikring der skal udføres, for at kontrollere om installationen skulle indeholde have fejl.

kortslutningsmåling
Følg os på de sociale medier