Nulling (TN-system)

Hvad er nulling

Nulling (TN-system) blev tilladt i Danmark i1958, og anvendes typisk i etageejendomme som fælles jording for alle ejendommens boliger, så den enkelte bolig ikke behøver eget jordspyd (TT-system).

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen afs.6 (SB6)
  • Fabrikantens anvisninger

Udførsel af korrekt nulling

Ved nulling tillades brug af jordskinne/beskyttelsesklemme eller klemme i målerramme

PEN leder skal føres til jordplint inden nul føres til HFI/HPFI relæ. PEN- og nulleder skal sidde i separate klemmer.

SB6: 546.2.3 Såfremt nulleder og beskyttelsesleder er fremført som separate ledere fra et vist punkt af installationen, er det ikke tilladt at forbinde de to ledere med hinanden efter dette punkt. På afgreningsstedet skal der være separate klemmer eller skinner for beskyttelseslederen og for nullederen. PEN-lederen skal forbindes til beskyttelseslederklemmen eller -skinnen.

OBS: Oprindelige gamle el-tavler opført på træ underlag, kan ofte godkendes med montage direkte i HFI/HPFI Nul tilgang, hvis de fremstår som oprindelig og kunne godkendes op opførelsetidspunktet. Når der monteres ny UG tavle, skal gældende regler følges.

Nulling1
Nulling2
Følg os på de sociale medier