Opkant

Det er et krav, at opkant er udført korrekt og er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Bygningsreglementet (BR)
  • SBI
  • Fabrikantens anvisninger
  • DS 432:2020

Hvad er en opkant?

En opkant skaber et bassin, sammen med vådrumsmembranen, samt faldet på gulvet, der kan føre vandet til afløbet i rummet.

Formål

Opkanten i et badeværelse, hvis udført korrekt, sikrer at vandet løber ned i gulvafløbet. Anvendes der ikke en opkant i badeværelset, risikeres at vandet ledes ud af rummet og giver vandskader omkring dørtærskel eller i det tilstødende rum.

Hvilke krav er der til opkant i vådrum?

Opkanten i badeværelsen under døren, må ikke overstige 25 mm, da det besværliggøre adgang for personer med gangbesvær eller kørestolsbrugere. Dog forekommer der krav om, at opkanten skal være minimum 2 mm. Ligeledes skal den lodrette afstand fra toppen af opkant til afløb skal være minimum 30 mm for at sikre, at gulvet virker som et bassin.

Anvendes der, ud over opkanten ved dørtrinet til rummet, en opkant i forbindelse med bruseområdet, er der krav om to gulvafløb. Altså skal der både placeres et gulvafløb i brusekabinen samt udenfor brusekabinen. Anvendes der ingen opkant til bruseområdet, kan man nøjes med det ene afløb i bruseområdet.

Vedligeholdelse og rengøring

Det er vigtigt at fugerne omkring opkanten på alle tidspunkter er intakt. Ved revner eller nedbrudt materiale på eller omkring opkanten, bør dette vedligeholdes og eventuelle fuger udskiftet.

Følg os på de sociale medier