Fritstående Brusekabine

Det er et krav, at brusekabiner er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Bygningsreglementet (BR)
  • DS
  • Normr for vand/afløber
  • SBI
  • ABF
  • Fabrikantens anvisninger

Fritstående brusekabine

Hvad skal jeg tage hensyn til, når jeg vælger brusekabine?

Der findes mange forskellige størrelser, materialer og designs. Det vigtigste at tage stilling til, er hvor der er mulighed for ventilation, enten naturlig eller mekanisk. Derudover er størrelsen på brusekabinen overvejes i forhold til pladsen i rummet.

Hvilke krav er der til fritstående brusekabiner?

Der bør altid installeres ventilation eller være mulighed for at åbne vinduer i rummet hvor brusekabinen placeres. Gøres dette ikke vil der hurtigt opstå fugt på væggene, som giver stor risiko for skimmelsvamp.
Hvis der ikke forekommer gulvafløb i rummet, hvor brusekabinen installeres, er der krav om at der anvendes en afløbspumpe, bemærk denne løbende skal serviceres. Denne kan også være nødvendig, hvis brusekabinen er placeret langt fra afløbet den kobles til, eller hvis det ikke er muligt, at lave det korrekte fald på afløbsrøret.

Kan jeg selv montere/udskifte en brusekabine?

I nogle tilfælde må du gerne selv installere din fritstående brusekabine. Dette kræver at brusekabinen placeres lige over afløbet og installationerne er udført lovligt med lukkehane/balofix, så du kan lukke for vandet forud for udskiftning. Dog anbefales det at man får en autoriseret VVS-installatør til at udføre arbejdet. Det kan i nogle tilfælde også være nødvendigt at have en elektriker på, da nogle typer brusekabiner med afløbspumpe kræver strøm.

Vedligehold og rengøring

Snavs, vand og kalk nedbryder materialerne over tid, og det er derfor en god idé at holde ens brusekabine ren og pæn. Håndvask og armatur bør holdes rene ved almindelig rengøring, og det anbefales, at kabine og armatur tørres af efter brug, for at undgå kalk aflejringer. Det er dog næsten umuligt, at undgå kalk aflejringer helt, og derfor kan det anbefales at man afkalker kabine og armatur løbende.

Følg os på de sociale medier