Nicheafløb

Det er et krav, at afløb er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Bygningsreglementet (BR)
  • SBI
  • Fabrikantens anvisninger
  • DS

Hvad er et niche afløb

Et niche afløb er afløbet i brusenichen, hvor vandet kan løbe ud.

Formål

Niche afløbet har til formål at sikre vandet løber ud i afløbet ved anvendelse af badet. Der skal altid være afløb i en bruseniche, for at undgå oversvømmelse, samt for at minimere risikoen for vandskade i rummet.

Hvilke krav er der til niche afløb?

Brusenicher skal altid udføres med gulvafløb og fald mod afløbet. Gulvet skal udføres således, at faldet mod afløbet ligger mellem 1 til 2 procent. Dvs. at gulvet skal falde 1 til 2 cm per meter.

Gulvafløbet skal vælges ud fra gulvkonstruktion og gulvbelægning. Det anbefales altid, at man vælger et afløb der er VA-godkendt, for at sikre sig, at det lever op til de danske krav. Og det skal af VA-godkendelsen fremgå, at gulvafløbet må anvendes med det pågældende gulv.

Vedligeholdelse og rengøring

Det er vigtigt at afløbet ikke stopper. Dette kan ske ved at en mængde hår og sæbe rester sætter sig fast i risten eller længere nede i afløbet. Det er vigtigt, at man jævligt renser og tømmer afløbet. Det gøres ved at fjerne det der blokerer helt fra systemet frem for at skylle det videre ud i afløbet, da man ellers risikerer at stoppe afløbet længere nede. I dette tilfælde kan det blive nødvendigt, at tilkalde en VVS’er for at rense det stoppede afløb.

Fuger omkring afløb bør altid være intakte for at minimere risikoen for vandskader.

Følg os på de sociale medier