Fastgørelse af kabler, monterings-materiel m.m.

Det er et krav, at el-installationer er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger

Er kabler og andet materiale fastgjort?

Samtlige installationskabler, rørinstallationer og monteringsmateriel skal være forsvarligt fastgjort til bygningsdele. Dette inkluderer b.la. afbrydere, stikkontakter og samledåser mv. Fastgørelse til uvedkommende rørsystemer som eksempelvis vand eller gas accepteres ikke. Synlig installation som kabler, ledninger og rør, og skjulte installationer over nedtagelige lofter og i tilgængelige loftsrum, skal være fastgjort eller understøttet i fornødent omfang.

Følg os på de sociale medier