Beskyttelse mod direkte berøring (afdækning/kapsling)

Det er et krav, at el-installationer er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger

Er afdækningen/kapslingen intakt på el tavlen?

Indtil 1. april 1994: åbninger indtil 12,5 mm accepteret generelt. Låger, afdækninger og tavlekapslinger skal være fastsiddende og ubeskadigede. Ubenyttede åbninger skal være forsynet med blænd plader.

Fra 1. april 1994: Alle ydre overflader på tavler have mindst kapslingsklasse IP2XC/IP3X, hvor en prøvepind med en diameter på 2,5 mm og en længde på 100 mm ikke kan komme i berøring med farlige dele.

Bagplader på tavler

Tavler være udstyret med en bagplade, hvor åbningerne ikke må være større end 12,5 mm.
Udskæringer og åbninger for ledningsindføring skal være tilpasset omkring ledninger/ kabler, der må ikke være åbninger, der er større end 12,5 mm i tavlen ved ledningers/ kablers indføring i tavlen.

1. juli 2019: Kapslingsklassen mindst på IP2XC eller i overensstemmelse med mærkningen på tavlen.

Følg os på de sociale medier