Låg på dåser og rosetter

Det er et krav, at el-installationer er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger

Låg på dåser og rosetter

Dette er et krav at alle dåser, rosetter mv. skal være forsynede med det originale tilhørende låg. I alm. installation skal dåser, rosetter mv. skal som udgangspunkt altid have kapslingsklasse IPX2, hvilket betyder der må ikke forekomme større åbninger i materialet end 12,5 mm, når disse er installeret. Herudover gælder det generelle krav om, at alt elektrisk materiel skal monteres, tilsluttes og anvendes i overensstemmelse med anvisninger af sikkerhedsmæssig betydning, fx fabrikantanvisninger.

Følg os på de sociale medier