Ventilation på badeværelse

Ventilation i boliger – generelt

Ventilation i boliger er udskiftning eller flytning af luft og kan bl.a. foregå på følgende måder:

  1. Naturlig ventilation
  2. Mekanisk ventilation

I ældre ejendomme er ventilationen baseret på naturlig ventilation med lufttilførsel via vinduer og ventiler i facaderne og aftræk fra bad, toilet og køkken. Den friske luft bliver tilført opholdsrum og suget ud ved naturlig opdrift fra boligens køkken, baderum og wc-rum, som er de fugtige
 og luftforurenede rum.

Lovgivning:

– Bygningsreglementet (BR)
- SBI
- Norm for mekaniske ventilationsanlæg’ (Dansk Standard 447) – ABF

Naturlig ventilation

Som nævnt tidligere forsynes de fleste ældre ejendomme med luft udefra via oplukkelige vinduer, lemme i facaderne og ventiler. Ventiler kan være skyde- og spalteventiler, som normalt er monteret i vinduesrammer, eller tallerken- og klapventiler, som monteres i ydervæggene. Lufttilførslen sker ofte også utilsigtet gennem utætheder og revner. Udsugningen sker gennem aftrækskanaler, hvor drivkræfterne er termisk opdrift og vind.

Mekanisk ventilationsanlæg

Mekanisk ventilationsanlæg er en af de absolut mest effektive ventilations former. Mekanisk ventilation skal være udført, så det lever op til kravene i ‘Norm for mekaniske ventilationsanlæg’ (Dansk Standard 447). Kravene øger sikkerheden for, at anlægget er konstrueret korrekt og ikke anvender for meget el. Anlægget skal ligeledes kunne rengøres og vedligeholdes på en både teknisk og hygiejnisk forsvarlig måde.

I nyere, tætte boliger og ældre boliger der er blevet tætnet og efterisoleret er der mulighed for et større, balanceret ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Krav for ventilation ved opførelse af nyt bad/wc

Ved etablering af nyt bad/vådrum, stilles der krav til mekanisk ventilation direkte til det fri. Bemærk at opførelse af nyt bad/vådrum kræver byggetilladelse. Definitionen for bad/vådrum, er at der er et gulvafløb i rummet.

Krav for ventilation ved renovering af eksisterende bad/wc

Ved renovering af et eksisterende bad/vådrum, er det kravet for ventilation ved bygningens opførelse, der er gældende. Du skal dog stadig sørge for at den nødvendige ventilation er til stede i rummet ved anvendelse af aftræk. For optimalt ventilationsforhold kan der monteres en el-ventilator i aftrækket. Bemærk at du skal undersøge, om det er tilladt at montere en el-ventilator i aftrækket, før du gør det.

Nødvendig volumenstrøm:

Særskilt wc-rum, bryggers og kælder, BR10, min volumenstrøm/indblæsning 10/15 l/s. Tilførsel af udeluft: Oplukkeligt vindue, udeluftventil eller luftsluse. Tilførelsen af udeluft skal ske forneden i rummet. Kan variere fra kommune til kommune.

Følg os på de sociale medier