El-installationer: HPFI/HFI er lovpligtigt

HPFI/HFI relæ blev pr. 1. juli 2008 lovpligtigt i alle bygninger i Danmark som følge af Stærkstrømsreglementet [SB6]. Det er et krav at el installationer i boligen er intakte, vedligeholdte og lovlige. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, så som udskiftning samt raperationer af kontakter, kabler mv., så installationerne ikke nedbrydes, eller udsætter personer for farer. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og brandkrav.

Der kan opnås forbedring på arbejde som tilfører boligen værdi, som korrekt/lovligt udførte el installationer.

Lovgivning

 • Sikkerhedsstyrelsen (SIK)
 • Bygningsreglementet (BR)
 • Stærkstrømsreglementet afs. 6 (SB6)
 • Fabrikantens anvisninger

Eksempler på el installationer og el materialer

 • Stikkontakter
 • Afbryder
 • Installationskabel (min. 1,5mm2)
 • Blød ledning/lampeledning
 • Indmuringsdåer til indmuring i væg
 • Underlag til montering på væg
 • HPFI/HFI relæ i el tavle
 • Sikringsgrupper i el tavle

Eksempler på fabrikanter i Danmark

 • LK
 • JoEL
 • ABB
 • Legrand
 • Schuko

Eksempler på lovlig udførsel (hvad må du selv uden aut.)

 • Skifte en eksisterende afbryder/stikkontakter
 • Trække ledninger fra stikkontakter eller fra udtag til lamper
 • Tilslutte et køleskab i en stikkontakt
 • Tilslutte komfur, ovn og emhætte, hvis de har en stikprop og det kan gøres uden brug af værktøj
 • Montere lamper i eksisterende udtag
 • Skifte en opvaskemaskine, hvis der er en stophane og den rigtige stikprop
 • Skifte en stikprop
 • Skifte en ventilator med stikprop
 • Installere vaskemaskine og tørretumbler med stikprop

Læs mere hos Sikkerhedsstyrelsen

Eksempler på fejl og mangler på elinstallationer

Ulovlige installationer var der også da jeg flyttede ind…

Som andelshaver er man juridisk ansvarlig for boligen samt tilhørende installationer og konstruktioner efterlever lovgivningen. Når man overdrager en andelsbolig (modtager nøglen), er det altid købers pligt at gøre indsigelser på manglende elementer, ulovlige installationer, bygningsdele mv. indenfor indsigelsesfristen. Gør du ikke indsigelser, er du efter indsigelsesfristen juridisk ejer af boligens inkl. lovlige/ulovlige elementer og installationer. Indsigelsesfristen er typisk er 10-14 dage efter overdragelsen har fundet sted.

Revne i kontakter, manglende låg mv…

Revner og huller i kontakter samt manglende rosetter, låg mv. skal altid repareres/udskiftes, så materialet fremstår intakt i forhold til fabrikantens anvisning samt SB6,

Hvilke krav gælder for el installationer i eksisterende bygninger?

Installationer i eksisterende bygninger skal opfylder de krav der var gældende på opførselstidspunktet.

Hvilke krav gælder for el installationer når der bygges om?

Installationer i eksisterende bygninger skal opfylder de krav der var gældende på opførselstidspunktet. Ved renovering stilles der ikke altid krav efter nye regler, selvom det altid stærkt anbefales af opgraderer til gældende standard.

Fradrag på ulovlige el installationer (sælger)…

Gives der fradrag på ulovlige el installationer, kan sælger vælge at udbedre disse, hvor efter administrator kan slette fradraget ved overdragelse.

Fradrag på ulovlige installationer (køber)…

Køber du en bolig med fradrag på ulovlige el installationer, overtager du også pligten for at hurtigst muligt at udbedre/lovliggjort disse, så boligen overholder de gældende regler.

Definitioner

Hvad er et HPFI

HPFI relæ, Højfølsom Pulserende Fejlstrøms Afbryder. HPFI-afbryderen slår fra ved max. 0,03 ampere vekselstrøm, og håndterer desuden pulserende jævnstrømme (fx fra elektroniske apparater). Hensigten er at beskytte brugeren af installationen imod elektrisk stød.

Hvornår opstår en fejlstrøm?

En fejlstrøm kan opstå ved berøring af strømførende komponenter, der samtidigt har forbindelse til jorden fx ved at røre ved en vandhane e.l.

En fejlstrøm kan også opstå ved at en strømførende komponent får direkte kontakt til en jordforbindelse. Fx når der er fejl (“overgang”) i bl.a. køleskabe, komfurer, opvaskemaskiner og vaskemaskiner. Det er et lovkrav at metallet (chassiset) på bl.a. disse hvidevarer er forbundet til en beskyttelsesleder/”jordledning”. Det er den grøn-gule ledning som fx ses i ledninger til stikpropper med tre ben.

RCD/HPFI test

RCD/HPFI testen udføres for at kontrollere at fejlstrømsafbryderen (HPFI relæet) udkobler ved en fejlstrøm. RCD/HPFI testeren tilsluttes HPFI relæet i el tavlen, hvor testfunktionen testes. CERA anvender ELMAs type B (HPFI AC/DC), som testes som autotest type AC + A + B (altså 3 autotest).

RCD/HPFI testeren tilsluttes instrumentet direkte over RCD’en, ved at koble L1 på en afgangsfase, N på afgangs nul og PE på tilgangs nul. Derved testes selve RCD’en, uden forstyrrelse fra evt. støj, ringe jord osv. i installationen.

AFSKRIVNINGER PÅ EL INSTALLATIONER

EmneForbedringTilpasset
løsøre
LøsøreÅrskurveBemærkninger
VARME
Individuel varme: Gas og petroleumJa10 årÅrligt eftersyn på gas.
Skal være udført af autoriseret installatør.
Individuel gascentralvarmeJa20 årHvert 2. år eftersyn af gas.
Skal være udført af autoriseret installatør.
TermostatventilerJa20 år
Gulvvarme (vandbåren)Ja30 år
Brænde- og kakkelovne som supplementsvarmeJa20 årSkal være godkendt og serviceret af skorstensfejer. Hvis opsat efter 1. juni 2008, skal der forevises prøvningsattest.
Løse gasovneJaKrav om dokumentation for årligt eftersyn.
Se note F.
Løse el-ovneJaSe note F.
Etablering af ekstra radiatorJa30 årForeningens godkendelse kræves.
Fjernelse af radiator kræver foreningens godkendelse.
Følg os på de sociale medier