Bestyrelsens ansvar i andelsbolig- og ejerforeninger

Bestyrelsesarbejdet i en boligforening skal tages seriøst, hvad enten du er foreningens formand, næstformand, dirigent eller bare deltager i et tilfældigt udvalg, da du også har et bestyrelsesansvar.

Frivilligt bestyrelsesarbejde forpligter

Har du sagt ja til at deltage i en bestyrelse eller et udvalg, er det vigtigt, at du kender konsekvenserne ved arbejdet og de forpligtelser som følger med. En forening er en selvstændig juridisk enhed, som skal betragtes ligestillet med en person. Udfører foreningen  eksempelvis byggearbejde, indgår aftaler eller påtager sig forpligtelser, følger der også et juridisk ansvar med. Det er i første omgang foreningen, der hæfter for aftaler og forpligtelser foreningen påtager sig, men du har som bestyrelsesmedlem ligeledes ansvar i sagen.

Ansvar og erstatningspligt

For bestyrelsesmedlemmer gælder de almindelige regler om erstatningspligt og ansvar. Du risikerer altså som bestyrelsesmedlem at pådrage dig et personligt ansvar, hvis der handles uden for de aftalte retningslinjer, hvor fuldmagten ikke er tilstrækkelig.

Husk at tegne forsikring

Der vil altid være brug for den frivillige arbejdskraft i foreningerne, og dermed også for de frivillige bestyrelsesmedlemmer. Det ansvar du har som bestyrelsesmedlem, bør ikke afskrække dig fra at deltage, bare du tænker dig om og lader professionelle udføre større projekter.

Der bør altid tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring og en besvigelsesforsikring for foreningens bestyrelse. Besvigelsesforsikringen udvider bygningsforsikringen til at omfatte erstatning af tab til maksimum 50.000 kr. i alt pr. skade. Dette er dog kun tab forårsaget ved bedrageri af et bestyrelsesmedlem eller en suppleant der deltager som bestyrelsesmedlem. Erstatningssummen er inkl. omkostninger og udgifter pr. medlemsforening.

Benyt en professionel rådgiver til byggeopgaver

Selvom det kan se let ud at indhente tilbud til foreningens nye vinduer, faldstammer, nyt tag mv., kan det ende med at koste dig dyrt. Benyt altid en professionel rådgiver for at opnå det bedste resultat.

Følg os på de sociale medier