Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (ift. brandfare)

Det er et krav, at el-installationer er intakte, og at de er blevet vedligeholdt. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejdet. Eksempelvis at anlægget efterses med jævne mellemrum, således det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for, at montering/opførelse er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El-håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger

Er belysningsarmaturer anvendt og placeret korrekt jf. fabrikantens anvisninger?

Belysningsarmaturer med tilbehør skal være udført og anbragt sådan, at risikoen for skadelig opvarmning af materiellet eller omgivelserne undgåes. Materiellet skal ligeledes monteres, tilsluttes og anvendes i overensstemmelse med anvisninger, der har en sikkerhedsmæssig betydning (fx. fabrikantens anvisninger).

Armaturer skal være sikret fornødne afkølingsforhold og ligeledes overholde tilstrækkelige afstande til brændbare dele.

Fra 1. juli 1996 skal armaturer der anbringes på brændbart underlag være F- mærkede.

Fra 1. marts 2002 introduceres den såkaldte F-’hat’ (F-mærke for isolerende loft). Med denne løsning kan kan der indbygges uden afstand til isolering eller bygningsdel.

Forklaring af F-mærket:

Armaturer beregnet for direkte montering på almindeligt brændbart underlag.

Armaturer som ikke er egnet for direkte montering på almindeligt brændbart underlag (altså, kun egnet til montering på ikke brændbart underlag).

Armaturer egnet for direkte montering i eller på almindeligt brændbart underlag, hvor termisk isolerende materiale kan dække armaturet.

Ny mærkning efter EN 60598-1:2007, som skal følges for armaturer, der markedsføres efter 1. april 2012.

Armaturer som ikke er egnet for direkte montering på almindeligt brændbart underlag (altså, kun egnet for montering på ikke brændbart underlag).

Armaturer som ikke er egnet for tildækning med termisk isolerende materiale.
Lavvoltsmateriel i særlige områder (fx. badeområder eller i det fri) skal opfylde kravene til kapslingsklassen for disse områder.

Følg os på de sociale medier