Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare).

Det er et krav, at el-installationer er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger

Er belysningsarmaturer anvendt og placeret korrekt, jf. fabrikantanvisning i henhold til fabrikantens anvisninger?

Belysningsarmaturer med tilbehør, skal være udført og anbragt sådan, at risikoen for skadelig opvarmning af materiellet eller af omgivelserne undgås. Materiellet skal ligeledes monteres, tilsluttes og anvendes i overensstemmelse med anvisninger af sikkerhedsmæssig betydning, fx fabrikantanvisninger.

Armaturer skal være sikret fornødne afkølingsforhold og overholde tilstrækkelige afstande til brændbare dele.

Fra 1. juli 1996 skal armaturer, der anbringes på brændbart underlag, være F- mærkede.

Fra 1. marts 2002 kom F-’hat’ (F-mærke for isolerende loft), hvor de kan indbygges uden afstand til isolering eller bygningsdel.

Forklaring af F-mærket:

Armaturer beregnet for direkte montering på almindeligt brændbart underlag.

Armaturer, som ikke er egnet for direkte montering på almindeligt brændbart underlag (kun egnet for montering på ikke brændbart underlag).

Armaturer egnet for direkte montering i eller på almindeligt brændbart underlag, hvor termisk isolerende materiale kan dække armaturet.

Ny mærkning efter EN 60598-1:2007, som skal følges for armaturer, der markedsføres efter 1. april 2012.

Armaturer, som ikke er egnet for direkte montering på almindeligt brændbart underlag (kun egnet for montering på ikke brændbart underlag).

Armaturer, som ikke er egnet for tildækning med termisk isolerende materiale.
Lavvoltsmateriel i særlige områder, fx badeområder eller i det fri, skal opfylde kravene til kapslingsklassen for disse områder.

Følg os på de sociale medier