Er der en oversigtstegning over installationen?

Det er et krav, at el-installationer er intakte, og at de er blevet vedligeholdt. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejdet. Eksempelvis at anlægget efterses med jævne mellemrum, således det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for, at montering/opførelse er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El-håndbogen 2013/19
  • Fabrikantens anvisninger

Er der en oversigtstegning over installationen?

1. januar 2003: Ved den tavle hvorfra lavvoltanlægget forsynes, skal der findes en oversigt, som viser placeringen og størrelsen af sikringer og transformere. Dette har været gældende siden 1. januar 2003 og gælder kun for lys-installationer udført efter installationsbestemmelserne. Kravet gælder ikke for lampesæt, der er leveret som en samlet enhed og CE-mærket.

Følg os på de sociale medier