Køkkenventilation

Ventilation i boliger

Ventilationen i boliger er i ældre ejendomme baseret på naturlig ventilation med lufttilførsel via utætheder, vinduer og ventiler i facaderne og aftræk fra bad, toilet og køkken. Den friske luft bliver tilført til opholdsrum og suget ud ved naturlig opdrift fra boligens køkken, baderum og wc-rum, som er de fugtige
og luftforurenede rum.

Lovgivning:

– Bygningsreglementet (BR)
- SBI
- Norm for mekaniske ventilationsanlæg’ (Dansk Standard 447) – ABF

Naturlig ventilation

De fleste ældre ejendomme, forsynes med ventilation via ventiler, oplukkelige vinduer og lemme i facaderne, og udsugningen sker gennem aftrækskanaler. Drivkræfterne er termisk opdrift og vind. Luftoverføring er nødvendig, når tilførsel af frisk luft og fjernelse af indeluft ikke sker i samme rum.

Mekanisk ventilationsanlæg

Mekanisk ventilationsanlæg er en af de absolut mest effektive ventilations former. Mekanisk ventilation skal være udført, så de lever op i kravene i Norm for mekaniske ventilationsanlæg’ (Dansk Standard 447). Kravene i normen øger sikkerheden for at anlægget er konstrueret korrekt, og ikke anvender for meget el. Anlægget skal ligeledes kunne rengøres og vedligeholdes, på en både teknisk og hygiejnisk forsvarlig måde.

Opførsel af nyt køkken

Ved etablering af nyt køkken, stilles krav til mekanisk ventilation direkte til det fri. Bemærk at opførsel af nyt køkken kræver byggetilladelse.

Renovering af eksisterende køkken

Ved renovering af et eksisterende køkken, er det kravet for ventilation ved bygningens opførsel som er gældenden. Du skal dog stadig sørge for at den nødvendige ventilation er til stede i rummet. Dette gøres lettest ved at benytte et eksisterende aftræk, eller ved montering af en emhætte med kulfilter.

Formlen for nødvendig volumenstrøm:

Beboelse, køkken, BR-10: min. volumenstrøm/indblæsning 20 l/s. Beregnings eksempel af min. kapacitet på emhætte: m3 rum: Køkken 4(b)m x 3,5(l)m x 2,3(h)m = 32,2m3. Min. kapacitet: 32,2m3 x 10 = 322m3 m3/t.

Følg os på de sociale medier