Gulve

Det er et krav, at gulvoverflader er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som behandling/opmaling mv. af overflader, så materialet ikke nedbryders. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for konstruktionen samt beklædningen er opført i overensstemmelse med den gældende lovgivning og brandkrav. Der kan opnås forbedring på lovligt udført arbejde, som tilfører boligen værdi. Vedligehold af gulve afhænger af typen, dog kan de fleste støvsuges og gulve med hård overflade kan oftes vaskes. B.la. trægulve kan olieres, lakeres, sæbe- eller ludbehandles.

Vedligeholdelsen af gulve afhænger af typen. De fleste gulve med en hård overflade kan ofte støvsuges og vaskes. Trægulve kan olieres eller lakeres.

Lovligt udført arbejde som tilfører boligen værdi anses som en forbedring ved en vurdering.

Eksempler på typer af gulvbelægning:

Trægulve kan overfladebehandles på flere måder • Lakering
• Oliebehandling
• Lud- og sæbebehandling • Maling
Det gælder eksempelvis: plankegulve • parketgulve • lamelgulve

Andre typer gulvbelægning

Kan eksempelvis være laminat, linoleum eller vinyl.

Støbte gulve

Herunder betonslidlag • beton • epoxy • terrazzo • Asfaltbaserede gulve (klinke- og stengulve – klinker/fliser
- natursten) • Stenfliser

Lovgivning:

Jævnfør Bygningsreglementet (BR)
-Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) – ABF

Definitioner

Hvad er et flydende/svømmende gulv?

Et flydende/svømmende gulv, er en gulvbelægningen som ikke er fastgjort til underlaget, så gulvet frit kan give sig i forhold til bevægelse på gulvet og i bygningen, f.eks. ved ændringer i temperatur og fugt. Det er vigtigt at lave tilstrækkeligt med luft til vægge, karme og gerigter mv., så gulvet let kan bevæge sig. Ligeledes kan det være nødvendigt, ved større flader og gulvarealer, at opdele gulvfladen i mindre felter eller rum, så den nødvendige plads til bevægelsen er til stede. Fabrikantens anvisning skal ligeledes overholdes.

Hvad er forskellen på overgulv og undergulv?

Undergulve benyttes som nederste del af gulvkonstruktionen, hvis der ønskes en let gulvbeklædning som slidlag. Undergulve anvendes typisk som underlag til overgulve, så de tilsammen er stærke nok til at bære.

Hvilke materialer anvendes typisk som undergulv?

Gulvplader (dog ikke i vådrum) • spånplader
 • OSB-plader
 • krydsfiner • træfiberplader
 • MDF-plader • brædder • flydemørtel
 • eksisterende gulv kan i visse tilfælde fungere som undergulv.

Overgulvet er en ikke-bærende gulvbelægning som primært har til formål at give et andet udtryk eller pynte i forhold til undergulvet.

Hvilke materialer anvendes typisk som overgulv?

Parketgulve • Lamelgulve •  Laminat •  Linoleum • Vinyl

Fejl og mangler på gulvbelægning:

“Gulvet var sådan da jeg flyttede ind…”

Som andelshaver er man juridisk ansvarlig for at boligen samt tilhørende installationer og konstruktioner efterlever lovgivningen. Når andelsboligen bliver overdraget, er det altid købers pligt at gøre indsigelser på manglende elementer, ulovlige installationer, bygningsdele mv. indenfor indsigelsesfristen. Gør du ikke indsigelser, er du efter indsigelsesfristen på ca. 10-14 dage, juridisk ejer af boligen inkl. lovlige/ulovlige elementer og installationer.

Huller og skræmmer i gulve…

Huller og skræmmer i gulve af større karakter, skal altid repareres, så overfladen fremstår intakt og efter forskrift fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). Det er en del af vedligeholdspligten du har som andelshaver.

Forklaringer:

 Hvad er forskellen på bærende og ikke-bærende gulvbelægning?

Ved en bærende gulvbelægning forstås et tykkere gulv (typisk over 2-3 cm) i form af plankegulve eller lignende, som har en bæreevne, der er stærk nok til at bære uden et undergulv. Bærende gulve kan lægges direkte på strøerne/de bærende bjælker.

Ved en ikke-bærende gulvbelægning forstås et tyndere overgulv (typisk under 2 cm) i form af parketgulv, lamelgulv, laminat, linoleum, vinyl mv., som ikke har tilstrækkelig bæreevne uden et undergulv.

Hvad er opklodsning af gulv?


Ved gulvopklodsning rettes gulvet op med små kiler eller klodser, som sørger for at gulvet kommer i lod. Kilerne saves til eller købes færdige i enten plast, træ eller lignende, så de passer på de lagte strøer. Det er vigtigt at gulvet er helt vandret og korrekt nivelleret, da inventar ellers vil stå skævt.

Fradrag
 på gulv

Der gives fradrag på forkert eller ulovligt udførte gulve eller beklædning. Sælger kan vælge at udbedre disse, hvorefter administrator kan slette fradraget ved overtagelse. Køber du en bolig med forkert eller ulovligt udførte gulve eller beklædning, overtager du også pligten til hurtigst muligt at udbedre dette, så boligen overholder de gældende regler.

Brandkrav
:

Hvilke brandkrav gælder for eksisterende bygninger?

Eksisterende bygninger skal være bygget, så de opfylder de krav der var gældende på det tidspunkt, de blev opført. Ældre ejendomme opfylder derfor oftest ikke nye brandkrav som løbende bliver indført i bygningsreglementet.

Hvilke brandkrav gælder når der bygges om?

Hvis der etableres nye gulve, tiltræder de gældende brandkrav på opførelsestidspunktet. En ny konstruktion må som udgangspunkt aldrig være ringere end den gamle konstruktion. Kan årstallet ikke dokumenteres, vil årstallet blive skønnet af vurderingsmanden.

Afskrivninger på gulve

EmneForbedring (ja/nej)AfskrivningsårFradrag (forringelse) og noter
Bejdsebehandling/ludbehandlingNej0 årIngen værdi.
Bejdsebehandling/ludbehandlingNej0 årIngen værdi.
Ekstraordinær afslibning af gammelt gulv, dvs. 1. gangs afslibning5 årSkal være lakeret eller på anden måde være overfladebehandlet til slidstærk overflade (lakering/olie).
Bane- og flisevarer (linoleum, vinyl, gummi) med undergulvJa10 år
Bane- og flisevarer, uden undergulvJa6 årSkal være plant for at have værdi.
Plastlaminat gulvplader (Pergo)Ja10 årMå ikke klapre mod underlaget.
Finer lamelparketJa20 år
Hårde gulve (parket/massivt)Ja30 år
Almindeligt fyrretræsgulv, nye brædderJa30 år
Klinkegulv i tørrerum på støbt undergulvJa30 år
Klinkegulve i tørrerum, såfremt der er lagt undergulvJa20 år
Vådrumsgulve, hårde. Med støbt under- gulv og vådrumsmembranJa30 år
Vådrumsgulve, hårde – uden våd- rumsmembranJa30 årForudsættes lovligt udført, dvs. med oprindelig byggetilladelse.
Vådrumsgulve, nye – uden bygge- tilladelse og uden vådrumsmembranNej0 årForudsætning er at bygningsmyndighedens godkendelse ikke findes eller ikke kan fremskaffes.
Vådrumsgulve med vinylJa10 årSkal være autoriseret udført.
Epoxygulv i vådrumJa10 årSkal være autoriseret udført.
Terrazzo, traditionelJa30 år
Støbning af ny betonpladeJaIngen afskrivning.
UndergulvJa20 årSelvstændigt undergulv til tæppe.
Følg os på de sociale medier